Forskjellen mellom ventilator og respirator

Ventilatorer, som ofte kalles respiratorer, er medisinsk utstyr som brukes til å kunstig ventilere lungene til pasienter som har problemer med å puste eller som ikke klarer å puste naturlig. Tidlige enheter brukte belg som ble betjent manuelt for å blåse opp lungene. Siden åndedrettsvern kom, har medisinske fagpersoner utviklet forskjellige strategier for å ventilere lungene basert på pasientens tilstand. Dagens åndedrettsvern bruker en array av sofistikerte komponenter for å ventilere pasientene mekanisk. Imidlertid er ventilatorer og åndedrettsvern ikke det samme.

publikum

Hva er en ventilator?Ventilator er et medisinsk utstyr som brukes i intensiv pleie for å støtte mekanisk ventilasjon. Ventilator er en type pustemaskin som hjelper til med å gi oksygen til pasienter som har problemer med å puste eller som ikke klarer å puste alene. Ventilatorstøtte er nødvendig når spontan ventilasjon er utilstrekkelig for livsopphold, noe som betyr at pasientene ikke klarer å opprettholde ventilasjonsnivået som kreves for å opprettholde gassen Utveksling funksjoner. Mekanisk ventilasjon kan være nødvendig hos pasienter som gjennomgår operasjonsprosedyrer eller tilstander på grunn av fysiologiske endringer eller andre årsaker ledende til oksygeneringssvikt. Det er en livsstøttende maskin som holder oksygenet til hjernen, hjertet og nyrene. Ventilator brukes til å behandle alvorlig respirasjonssvikt eller respiratormangel som skyldes en rekke kliniske årsaker. En ventilator er ganske enkelt en enhet som støtter mekanisk ventilasjon.

Hva er en respirator?

Innånding er et viktig inngangspunkt for giftige stoffer i menneskekroppen. En åndedrettsvern er en maskeaktig enhet som beskytter brukeren mot å inhalere giftige stoffer, inkludert røyk, gasser, damp og støv. Den bæres over munnen og nesen for å filtrere ut luftbårne partikler, kjemikalier eller gasser. Åndedrettsvern er kategorisert i hovedsak i to typer: luftrensende åndedrettsvern (APR), som gir pustende luft ved å fjerne spesifikke luftforurensninger, og den luftforsynende åndedrettsvern (ASR), som tilfører en alternativ pustende luft fra en kilde uavhengig av omgivelsesatmosfære og inkluderer selvforsynt åndedrettsapparat (SCBA) og åndedrettsvern (SAR). ÅR varierer fra engangsbruk ansiktsmasker, som skal kastes etter anbefalt brukstid til mer sofistikerte gassmasker med utskiftbare patroner. Åndedrettsvernets evne til å gjøre jobben avhenger av effektiviteten av åndedrettsvernet i et gitt miljø og hvilken type åndedrettsvern som skal brukes.Forskjellen mellom ventilator og respirator

Enhet

- Både ventilatorer og åndedrettsvern er to typer enheter som letter pusten under forskjellige omstendigheter. En ventilator er imidlertid et medisinsk utstyr som støtter mekanisk ventilasjon i intensivomsorg. Det er en slags livsstøttende maskin designet for å bevege pustende luft inn og ut av lungene.En åndedrettsvern er derimot en masklignende enhet som bæres over munnen og nesen for å filtrere ut luftbårne partikler, kjemikalier eller gasser. En åndedrettsvern er hovedsakelig kategorisert i to typer: luftrensende åndedrettsvern (APR) og den luftforsynende åndedrettsvern (ASR).

Funksjon

- Ventilator er en type pustemaskin som hjelper til med å gi oksygen til pasienter som har problemer med å puste eller som ikke klarer å puste alene. Det holder oksygen til hjernen, hjertet og nyrene. De hoved en ventilators funksjon er å behandle alvorlig respirasjonssvikt eller respiratormangel som skyldes en rekke kliniske årsaker.

På den annen side gir APR pustende luft ved å fjerne spesifikke luftforurensninger, og ASR forsyner en alternativ pustende luft fra en kilde uavhengig av den omgivende atmosfæren.

Indikasjoner- Indikasjoner for å gi støtte til mekanisk ventilasjon varierer stort sett blant pasienter. Vanlige indikasjoner inkluderer tilstander på grunn av fysiologiske endringer, respirasjonssvikt forårsaket av en eller annen sykdom, medisinske eller kirurgiske inngrep, eller mange andre årsaker ledende til oksygeneringssvikt, som hodetraumer, overdosering av legemidler etc.

På den annen side inkluderer de kliniske indikasjonene for åndedrettsvern støtte skade på luftveiene forårsaket av eksponering for skadelige kjemikalier eller gasser, eller aerosoler og fint støvpartikler. Ekstremt lavt nivå av oksygen eller høyt karbondioksid er den viktigste årsaken til åndedrettssvikt.

Ventilator vs Respirator: Sammenligningstabell

Sammendrag av ventilator og respirator

Ventilatorer kalles noen ganger respiratorer fordi begge enhetene støtter kunstig pust, men de er ikke det samme. Ventilatorer er medisinsk utstyr som støtter mekanisk ventilasjon og er nødvendig når pasienten ikke kan opprettholde tilstrekkelig ventilasjon på grunn av alvorlig åndedrettssvikt eller respiratormangel som skyldes en rekke kliniske årsaker. Åndedrettsvern er derimot maskelignende enheter som bæres over munnen og nesen for å beskytte luftveiene ved å filtrere ut giftige stoffer, inkludert farlige røyk, gasser, damp og støv. De gir pustende luft, enten ved å filtrere spesifikke luftforurensninger eller tilføre en alternativ pustende luft fra en ikke-forurenset kilde.

Populære Innlegg

Forskjellen mellom bronkitt og kikhosteHva er bronkitt og kikhoste? Både bronkitt og kikhoste (kikhoste) er luftveisproblemer med lignende symptomer. Imidlertid er de to forskjellige

Forskjellen mellom kasseresjekk og postanvisning

For å beskytte mot økonomiske svindel og tap, for eksempel sjekk av svindel, kortskummere og mange andre risikoer forbundet med sjekking

Forskjellen mellom var og hvor

Var vs. der engelsk grammatikk er full av vanskelige begreper som forvirrer individer, ikke bare på grunn av stavemåte, men mer på grunn av likheten i

Forskjellen mellom cider eddik og eple cider eddik
Mat

Cider Eddik vs Apple Cider Eddik Cider eddik og eple cider eddik er den samme enheten - en rekke eddik som er laget av epler. Apple cider

Forskjellen mellom PR og reklame

PR og reklame Fremveksten av masseproduksjon på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet resulterte i utviklingen av moderne reklame. For å nå en

Forskjellen mellom astma og reaktiv luftveissykdom

Astma er en kronisk tilstand der det er betennelse i pustegangene. Reaktiv luftveissykdom er en akutt tilstand der pusten