Forskjellen mellom kvalitetssikring og kvalitetskontroll

kvalitet

Mot slutten av andre verdenskrig var masseproduksjonen av forskjellige typer produkter på topp. Produserende selskaper har begynt å produsere forskjellige typer produkter som deretter selges til publikum i store mengder. Som et resultat hadde det også vært en økning i antall defekte produkter som ble solgt i markedet. For å minimere dette ble det gjort et skifte i forretningsorganisasjoner for å gi mer vekt på kvaliteten på produktene som produseres og selges. Selv i dag legger forretningsorganisasjoner, uavhengig av størrelse, vekt på kvaliteten på produktene og tjenestene de gir sine kunder fremfor alt annet.Oftere enn ikke har begrepene 'kvalitetssikring' og 'kvalitetskontroll' blitt byttet ut. Men faktisk refererer disse til to forskjellige konsepter. Kvalitetskontroll fokuserer mer på feiloppdagelse. Den består av forskjellige metoder, systemer og strategier for å bestemme bestemte områder som er under forventningene og standardene til selskapets produkter og tjenester. Kvalitetskontroll har som mål å svare på spørsmålet ‘hva gikk galt?’ Og ‘hva kan gjøres for å avhjelpe det?’På den annen side gjelder kvalitetssikring prosessene og prosedyrene som tar sikte på å forutse potensiell feil som kan oppstå for å forhindre at dette skjer selv før det skjer. Kvalitetssikringsprosedyrer og -metoder blir ofte gitt under planleggingsfasen og konseptualiseringsfasen av et bestemt produkt eller en tjeneste for å fastslå gjennomførbarheten og lønnsomheten. Kvalitetssikring omfatter alle potensielle trusler mot produktet og tjenesten som kan oppstå i fremtiden, spesielt når det gjelder produktsikkerhet, juridiske forhold og lignende. Kvalitetskontroll er en del av kvalitetssikring i den forstand at de bestemmer hvilke potensielle problemer som kan skje, og hvordan disse problemene kan adresseres riktig for å minimere dens innvirkning på forretningsorganisasjonen som helhet.

Mellom de to har forretningsorganisasjoner en tendens til å fokusere mer på kvalitetssikring i motsetning til kvalitetskontroll. Dette for å forhindre inntektstap som kan påløpe forretningsorganisasjonen og øke utgiftene som vil bli generert som et resultat av å avhjelpe problemene som oppstod som et resultat av å lansere et bestemt produkt eller en tjeneste. Det er av denne grunn hvorfor forretningsorganisasjoner tar litt tid før de lanserer et nytt produkt eller legger til en ny tjenestefunksjon i den nåværende listen over produkter og tjenester.Populære Innlegg

Forskjellen mellom NP og PA

NP vs PA Selv om du ikke er en del av det medisinske miljøet, lønner det seg å lære om det grunnleggende om begreper som PA, NP, RN og lignende. Dette er spesielt

Forskjellen mellom retinol og voksing

Hårfjerning er en trend som har blitt veldig vanlig i den siste tiden. Med tilstedeværelsen av moderne så vel som tradisjonelle hårfjerningsteknikker, er det nei

Forskjellen mellom hyperopi og presbyopi

Hva er hyperopi? Hyperopia er en synstilstand der gjenstander som er lenger borte kan bringes i fokus og sees tydelig, men gjenstander som er i nærhetenForskjellen mellom Road Glide og Street Glide

En av de mest kjente motorsykkelprodusentene er Harley Davidson, som ble grunnlagt av William S. Harley, Arthur Davidson, Walter Davidson og William

Forskjellen mellom løpesko og gåsko

Løpesko vs Løpesko Løping og gange er to separate handlinger som involverer forskjellige fotbevegelser. Følgelig er skoene designet for å passe

Forskjellen mellom koriander og italiensk persille
Mat

Koriander og italiensk persille er de to urtene som brukes som ingredienser i et bredt utvalg av retter. De fleste mennesker i Sør-Europa, Nord-Afrika, Asia, Sør