Forskjellen mellom NGO og ideelle organisasjoner

ngo_bookNGO vs ideelle organisasjoner

Mange forstår ikke prinsippene for og forskjellene mellom frivillige organisasjoner og ideelle organisasjoner, selv om de er velkjente begreper i det 21. århundre. For det første, for å avklare, står NGO for en ikke-statlig organisasjon, og en ideell organisasjon kan også omtales som en NPO.Ikke-statlige organisasjoner er opprettet av juridiske personer som ikke er en del av regjeringen. Selv om NGO-midler for det meste heves av regjeringen, opprettholder de en ikke-statlig posisjon, og eliminerer trenge for et regjeringsråd. Denne typen organisasjoner er også kjent som en sivilsamfunnsorganisasjon. Det er førti tusen internasjonale frivillige organisasjoner i verden, med flest organisasjoner funnet i India.I 1945, etter opprettelsen av FNs organisasjon, ble de ikke-statlige organisasjonene ekstremt populære. Selv om det før denne tiden var andre organisasjoner, som den berømte Rotary International, som startet sin virksomhet i 1904. Ved slutten av året 1914 eksisterte det tusenåttitre NGOer. Internasjonale ikke-statlige organisasjoner spilte en viktig rolle i bevegelsen mot slaveri, så vel som i bevegelsen for kvinnelig stemmerett. Den offisielle definisjonen av internasjonale frivillige organisasjoner ble definert 27. februar 1950 ved resolusjon 288 (X) fra ECOSOC.

Ulike typer ikke-statlige organisasjoner inkluderer:BINGO ‘“ Big International NGO
CSO ‘“ Civil Society Organization
DONGO ‘“ Donor Organised NGO
ENGO ‘“ Miljø-NGO
GONGO ‘“ Regjeringsdrevne frivillige organisasjoner
INGO ‘‘ Internasjonal NGO
QUANGO - Kvaiautonom NGO
TANGO ‘“ NGO for teknisk assistanse
GSO ‘“ Grassroots Support Organization
MANGO - Market Advocacy Organization

På den annen side deler ikke den ideelle organisasjonen sine ekstra midler mellom aksjonærene, eller eierne, men bruker dem til organisasjonens formål. Eksempler på disse organisasjonene er offentlige kunstorganisasjoner, fagforeninger og veldedige organisasjoner. De tilbyr tjenester og programmer gjennom føderalt, lokalt eller stat enheter. Ideelle organisasjoner ansetter ledelse personell, og mål å skaffe betydelige midler. Disse organisasjonene er tjenesteorganisasjoner eller veldedighetsorganisasjoner som er etablert av samarbeidsvillige, tillitsfulle eller rent uformelle grunner. NPO er også kjent som legater, eller stiftelser som har enorme aksjefond. En støttende organisasjon ligner en ideell organisasjon, og fungerer også som en stiftelse, men de har mer kompliserte strukturer.

Ideelle organisasjoner har juridisk ansvar, og disse kan omfatte:Tilsyn og ledelse bestemmelser
Økonomisk aktivitet
Bestemmelser om ansvarlighet og revisjon
Bestemmelser for oppløsning av enheten
Skattestatus for bedrifts- og private givere
Representasjon
Skattestatus for stiftelsen
Bestemmelse for endring av vedtekter eller vedtekter

For å oppsummere er forskjellene mellom en ideell organisasjon og frivillige organisasjoner:

1. NGO er en ikke-statlig organisasjon. Midlene samles inn av regjeringen, men den opprettholder en ikke-statlig posisjon uten behov for et regjeringsråd. De er også kjent som sivilsamfunnsorganisasjoner.

2.En ideell organisasjon bruker ekstra midler til organisasjonens formål, i stedet for å dele den mellom aksjonærene og eierne av organisasjonen. Eksempler på ikke-statslige organisasjoner er offentlige kunstorganisasjoner, fagforeninger og veldedige organisasjoner.

Populære Innlegg

Forskjellen mellom gateway og modem

Modem, står for 'modulator-demodulator', er en maskinvareenhet som lar datamaskiner eller andre nettverksenheter, for eksempel en ruter, koble til

Forskjellen mellom et orkester og et band

Det fremtredende skillet mellom småbandet og orkesteret ligger i bruken av instrumenter, så vel som avviket i musikkomposisjon, stil og

Forskjellen mellom OLA og SLA

OLA vs SLA OLA, eller Operational Level Agreement, og SLA, eller Service Level Agreement, er avtaler som er mye brukt i informasjonsteknologisektoren.

Forskjellen mellom parasitt og saprophyte
Dyr

Hva er parasitt? Parasitt er en organisme som lever på eller i en annen organisme (kalt vert), og bruker den som en kilde til mat og et sted for midlertidig eller permanent

Forskjellen mellom tog og trikk

Offentlig transport er en nøkkelfaktor i veksten i en økonomi. Tog og trikk er begge jernbanebårne transportformer som består av en serie

Forskjellen mellom mikrocomputer og superdatamaskin

Spør hvilken som helst gjennomsnittlig person hva de forskjellige typer datamaskiner han eller hun vet om, og svaret vil sannsynligvis være, 'Dell, HP, IBM ...' Dette er imidlertid