Forskjellen mellom netto og brutto

Ordene brutto og netto brukes i forretningsmiljøet og forretningsdriften der de brukes til å referere til en bestemt sum penger tjent av en organisasjon.

Forskjellen mellom netto og bruttoHva er grovt?

Begrepet brutto brukes til å referere til inntektene opptjent av en virksomhetsorganisasjon over en definert periode, som kan være en måned eller et år uten å trekke noe fra det beløpet.For eksempel mottar en lønnet bruttoinntekt som betaling fra arbeidsgiveren før lovbestemte fradrag som skatt, bidrag til helseforsikring og bidrag til trygdeavgift er blitt gjort.

I et forretningsmiljø vil begrepet brutto bli brukt til å referere til opptjent beløp etter å ha multiplisert enhetene som er solgt av virksomheten og prisen på hver enhet.Hva er netto?

Begrepet netto brukes til å referere til andelen av totalen. For eksempel resulterer den totale inntjeningen til en virksomhet som realiseres etter salg av varer og tjenester minus alle tilknyttede utgifter i en spesifikk periode til nettoinntekten til organisasjonen.

Totale salgsutgifter = Netto inntekt

Eksempler på organisasjonens utgifter som trekkes fra det totale salget inkluderer blant annet lønn, bruksgebyr, advokatkostnader og reklamekostnader.Forskjellen mellom netto og brutto

Forskjellen mellom netto og brutto

Betydningen av netto og brutto

Begrepet brutto brukes sterkt til å referere til det totale beløpet som en organisasjon foretar etter å ha utført forskjellige aktiviteter som salg av varer og tjenester. For eksempel blir totalomsetning og total fortjeneste noen ganger referert til som henholdsvis bruttosalg og bruttofortjeneste.

Begrepet netto brukes ofte til å definere beløpet som gjenstår etter fratrekk av lovfestede fradrag. For eksempel trekkes lønn og bruksgebyr fra virksomhetens inntjening for å gi nettoinntekt.

Netto og brutto i fortjeneste

Bruttofortjeneste refererer til beløpet til rådighet for en organisasjon som realiseres etter å ha beregnet forskjellen mellom inntektene til organisasjonen og kostnadene ved å lage varer eller levere tjenester i en organisasjon.

På den annen side er nettoresultat det beløpet som blir realisert av organisasjonen etter å ha trukket alle kostnadene knyttet til virksomheten til en enhet. Netto fortjeneste brukes til å måle lønnsomheten i virksomheten og blir resultatført.

Netto og brutto i beskatning

Skatter refererer til lovbestemte beløp som enkeltpersoner og organisasjoner betaler til regjeringen i hver finansperiode. Enkeltpersoner betaler skatt (inntektsskatt) til regjeringen av sin bruttoinntekt. Dette betyr at skatt blir trukket før andre utgifter er trukket.

På den annen side betaler bedrifter og selvstendig næringsdrivende skatt til skattemyndigheten på nettoinntekten. Denne prosedyren er fremhevet i skatteloven i ethvert land.

Netto og brutto i leasing

Leasing refererer til prosessen der eieren av eiendommen tillater en person å bruke eiendommen, hvoretter personen vil bli pålagt å betale en avtalt månedlig eller årlig betaling.

I leasing oppstår en brutto leiekontrakt der leietakeren må betale for strømregninger og eiendomsskatt. Noen av de andre kostnadene som leieren betaler i en total leieavtale inkluderer vedlikehold og vedlikehold, forsikring av eiendommen, vann og avløp og eiendomsskatt.

På den annen side oppstår netto leieavtale når leietakeren er pålagt å betale husleie, mens andre kostnader som inkluderer vedlikehold, skatt, eiendomsforsikring og bruksgebyr betales av eieren av eiendommene.

Netto og brutto i renter

Rente er beløpet en person belastes over prinsippet etter å ha kjøpt lån fra en utlånsinstitusjon, helst en bankenhet.

Bruttorenten er det beløpet annonsert av organisasjonen som overskrift som enkeltpersoner vil bli belastet med å anskaffe lån.

På den annen side er nettorenten den effektive renten som en person vil bli belastet etter at skatt og andre lovpålagte kostnader er trukket eller justert fra bruttolønnen. Netto rente er hastigheten som en vil bli kreditert kontoen din etter å ha lånt penger fra en kredittinstitusjon.

Brutto- og nettolønn

Bruttolønn er den overordnede lønnssatsen som et individ mottar før både lovpålagte fradrag og personlige bidrag er gjort. Det er figuren som overskrifter på den enkelte inntekt før noen manipulasjon gjøres.

Netto lønn representerer beløpet en person tar med seg hjem etter at alle lovbestemte fradrag og personlige bidrag er trukket. Noen av fradragene som er trukket fra bruttolønn for å danne nettolønn inkluderer blant annet inntektsskatt, forsikring og profesjonell erstatning.

Brutto og nettomargin

Bruttomargin er bruttoinntekten til en organisasjon delt på selskapets nettosalg, som vanligvis uttrykkes i prosent. Bruttomarginen avslører lønnsomheten til bedriftene.

Netto margin er nettovinsten til et foretak delt på inntektene til en organisasjon som uttrykkes i prosent. Nettomarginen avslører hvordan et selskap er effektivt med å kontrollere selskapets kostnader.

Forskjellen mellom netto og brutto

Brutto VERSUS Netto

Sammendrag av netto vs. brutto

  • Begrepet brutto brukes til å referere til det totale beløpet opptjent av en organisasjon før du trekker fra eventuelle tilknyttede utgifter, mens begrepet netto brukes til å referere til beløpet som selskapet oppnår etter å ha trukket alle relaterte kostnader.
  • Bruttofortjeneste er det beløpet selskapet opptjener etter å ha trukket de direkte kostnadene, mens nettogevinsten er beløpet som er realisert etter å ha trukket alle utgiftene.
  • Brutto leasing er en type leieavtale hvor leietaker er pålagt å betale husleie, forsikringsavgifter, verktøy og eiendomsskatt blant annet, mens nettleien er en type kontrakt der beboeren kun må betale husleie.
  • Andre forskjeller inkluderer brutto og netto renter, total og tapt lønn, og skattemessig behandling blant andre forskjeller.

Populære Innlegg

Forskjellen mellom autoklav og tørr varmesterilisator

Takket være teknologiske gjennombrudd har metodene for sterilisering utviklet seg gjennom årene. Det er nå flere forskjellige metoder for sterilisering brukt

Forskjellen mellom autisme og taleforsinkelse

Hva er autisme? Autisme er en utviklingsforstyrrelse preget av: Kommunikasjonsproblemer; Problemer med sosial interaksjon; Gjentatt oppførsel;

Forskjellen mellom AMD og Intel

AMD vs Intel: Battle of the Giants AMD (Advanced Micro Devices) og Intel (tidligere kjent som Integrated Electronics Corporation) er de to største navnene i

Forskjellen mellom RF og mikrobølgeovn

RF mot mikrobølgeovn RF eller radiofrekvens er et begrep som ofte brukes til å beskrive antall ganger per sekund eller svingning av en elektromagnetstråling.

Forskjellen mellom gikt og pseudogout

Hva er gikt og pseudogout? Gikt og pseudogout er de 2 vanligste krystallinduserte leddsykdommene (Arthropati). Imidlertid er forskjellen mellom

Forskjellen mellom kvadrat og romb
Ord

Square vs Rhombus I geometri har du kanskje lært om firkanter og romben. Dette er to former som har særegne likheter fordi de faller under