Forskjellen mellom Neap Tide og Spring Tide

Neap Tide vs Spring TideTidevann er økningen og fallet av de større vannmassene. Det oppstår på grunn av gravitasjonskreftene mellom jorden, solen og månen. De forskjellige sirkulasjonene av havets strøm vann føre til at den blir ført opp på en landmasse. Steder i havet kan oppleve to høye og lave tidevann hver dag som kalles halv tidvann. Andre steder opplever bare ett tidevann og lavvann som kalles døgnvann. Kjennetegn ved tidevannsendring gjennom forskjellige stadier. Når havnivået stiger og dekker forstranden, kjent som en flomvann, og når vannet når sitt høyeste punkt, kalles det høyvann eller høyvann. Etter en periode av tid trekker havnivået seg tilbake og viser tidevanns sonen igjen. Dette kalles tidevannet. Og til slutt, når vannet slutter å falle tilbake, kalles scenen lavvann.En av de tidligste forklaringene på tidevannet kommer fra Galileo Galilei. I 1632 skrev han en bok med navnet “Dialogue Concerning the Two Chief World Systems.” Imidlertid, den teori var sterkt omstridt. Det sa at bevegelsen av jorden rundt solen forårsaket tidevannet. Johannes Kepler prøvde å rette feilen ved å antyde at månen er den som forårsaker tidevannet basert på ideen om observasjoner tidligere. Dette ble imidlertid avvist av Galileo. Ideen ble rettet da Isaac Newton forklarte at tidevann er forårsaket av massenes tyngdekraft. I en bok han ga ut i 1687, kalt 'The Principia', brukte han teorien om universell gravitasjon for å bevise at fenomenet er forårsaket av måne- og solattraksjoner.

Det er forskjellige tidevann, avhengig av innstilling av sol og måne. Disse to slags er tidevannet og vårvannet. Vårt tidevann forekommer på nymåne og fullmåne. I dette tilfellet kombineres gravitasjonsattraksjonen til månen og solen og gjør den sterkere. Tidevannet blir høyere enn vanlig, og lavvannet blir veldig lavt. Justeringen forårsaker også økt hastighet i tidevannsstrømmer som også bidrar til endringer i karakteristikkene.En tidevann oppstår når månen, jorden og solen er i rett vinkel. Dette får attraksjonen til å avbryte hverandre og redusere den andre som påvirker faktorer også. Vinklene fører til at rekkevidden høyvann og lavvann har minimale forskjeller.

Sammendrag:

1. Tidevann er variasjonen i overflatenivået til de større vannmassene. Det er forårsaket av gravitasjonsattraksjonen til solen, månen og jorden. Det er forskjellige stadier av tidevann: høyvann, flomvann, tidevann og lavvann. Den tidligste forklaringen på fenomenet kom fra Galileo Galilei, og ideen ble rettet opp gjennom historien.
2.Det er også forskjellige typer tidevann som eksisterer avhengig av posisjonen til solen, månen og jorden. Den ene er nippevannet som oppstår når de tre er i rett vinkel, og avbryter effekten av hverandre og forårsaker at tidevannets stadier har mindre forskjeller. Den andre, kalt fjærvann, skjer når de tre kroppene er på linje. Effektene stabler opp og resulterer i større forskjell i tidevannets stadier.Populære Innlegg

Forskjellen mellom positiv og normativ økonomi

Positiv vs Normativ økonomi Normativ økonomi handler hovedsakelig om verdivurderinger av økonomien. Denne økonomien ser hovedsakelig på hvilken utmerket økonomi

Forskjellen mellom RPC og SOAP

RPC vs SOAP Kommunikasjon er av avgjørende betydning på ethvert felt, det være seg i næringsliv, politikk, personlige forhold og til og med for å redde liv. Et annet område hvor

Forskjeller mellom fostervann og urin

Fostervann vs urin Mange gravide kvinner har ofte vanskelig for å skille mellom væske som er urin og den som er fostervann. Â Noen

Forskjellen mellom president i Iran og den øverste lederen i Iran

President for Iran mot den øverste lederen for Iran Den islamske republikken Iran har et unikt politisk system. Det har fangst av et republikansk system mens

Forskjellen mellom humanoid robot og Android

Humanoid-roboter og androider er to typer kunstige kreasjoner som ligner mennesker. Selv om det er fundamentalt forskjellig, blir grensen mellom de to

Forskjeller mellom lavere og høyere

Utdanningssystemet i mange land rundt om i verden er organisert på forskjellige nivåer som man må gjennom før man regner som lærd. Det er verdt å merke seg