Forskjellen mellom boliglån og livsforsikring

forsikringPantforsikring vs livsforsikring

Å eie et hus er en drøm for oss alle. Men et godt hus er en kostbar affære i disse dager. Å kjøpe hus krever altså mye lånte penger. Hvis du er låntaker, trenger du en pantelånsforsikring hvis forskuddsbetalingen er mindre enn 20% av den vurderte markedsverdien eller kjøpsverdien av eiendommen du kjøper. Panteforsikringen beskytter deg ikke. Det beskytter utlåneren din mot risikoen for at du misligholder betalingen til ham. Låneforsikring kan benyttes fra både regjeringen og de private aktørene, og regjeringen tilbyr pantelånsforsikring selv med mindre enn 3% forskuddsbetaling.Livsforsikring er derimot et helt annet forslag. Et livsforsikringsselskap forsikrer en persons 'liv' i en viss levetid eller til og med hele livet og i uheldig tilfelle at den forsikrede dør, betaler forsikringsselskapet det forsikrede beløpet (kalt 'forsikringssummen' i forsikring språk) til den forsikredees nominerte eller juridiske arving. Livsforsikringspremier kreves betalt med avtalte intervaller for hele perioden med livsrisikodekning.Forskjellen mellom boliglånsforsikring og livsforsikring er gitt nedenfor for å gi deg en bedre oversikt over begge typer forsikringer.

  1. Pantforsikring tas normalt av låntakeren for å beskytte långiveren mot mislighold i betaling av ham. Så det er et tilfelle av ‘Jeg betaler for forsikring for å beskytte deg mot meg.’ Livsforsikring derimot blir tatt av den 'forsikrede' i sitt eget liv for å beskytte sin egen familie i tilfelle hans for tidlig død.
  2. Premieutbetalingen på pantelånsforsikring kan stoppes av låntakeren når forholdet mellom lån og verdi på den pantede eiendommen treffer 80% -merket i tilfelle privat pantelånsforsikring (i tilfelle en statlig pantelånsforsikring, kan det hende at premieutbetalingen må videreføres hele livet lånet). Premiebetaling for livsforsikringsprodukt skal videreføres i hele forsikringsperioden.
  3. I boliglånsforsikring er tre parter involvert, nemlig låntakeren, långiveren og forsikringsselskapet, mens livsforsikringen egentlig er en kontrakt mellom forsikringsselskapet og den forsikrede.
  4. Livsforsikringspolicy tas på den forsikredes liv. Betaling fra forsikringsselskapet i tilfelle livsforsikring er nesten alltid vesentlig mer enn det totale premiebeløpet som den forsikrede betaler til forsikringsselskapet. I boliglånsforsikring er det absolutt ingen refusjon av premie når boliglånsforsikringen avsluttes.
  5. Boliglån forsikringspremie kan være fradragsberettiget eller ikke, men livsforsikringspremie er nesten alltid fradragsberettiget.

Sammendrag
1. Panteforsikring er forsikring på eiendom som er kjøpt av låntakeren, mens livsforsikring er forsikringsselskapets levetid.
2. Premie for livsforsikring skal betales for hele perioden av forsikringsperioden, men panteforsikringen kan avsluttes etter at eiendommens belåningsgrad har nådd 80%.Populære Innlegg

Forskjellen mellom garanti og garanti

Garanti vs garanti Nødvendigheten av en garanti dukket opp som et beskyttelsesmiddel for å ivareta forbrukerens rett. Med garantiens styrke,

Forskjellen mellom SLR og DSLR

Bilder er en integrert del i å holde minner. Før dagene med digital fotografering var det film. Selv om filmen har begynt å forsvinne fra

Forskjellen mellom sosial norm og markedsnorm

Selv om vi kanskje ikke ser det, er samfunnet drevet av skjulte krefter som påvirker følelser, atferd og tanker. Disse er kategorisert i sosiale normer ogForskjellen mellom belastningstesting og ytelsestesting

Load Testing vs Performance Testing Testing og lastetesting er to begreper som ofte brukes om hverandre til tross for at de er ganske forskjellige fra

Forskjellen mellom kjærlighet og lignende

Love vs Like Når det gjelder følelsene som er involvert i forholdet mellom menn og kvinner, er det mange grå områder, selv om noen vanligvis er tydelig

Forskjellen mellom IQ og intelligens

IQ vs Intelligence Intelligence er et bredt begrep som brukes for å beskrive sinnet til en person. Det er en persons evne til å tenke, løse problemer, resonnere