Forskjellen mellom masse og vekt

vekt skalaI fysikk defineres masse og vekt forskjellig når det gjelder forhold av materie, men i vanlig språk brukes begrepene ofte om hverandre.

Masse er eiendommen til et objekt eller en masse som har en tendens til å opprettholde sin nåværende tilstand av hvile eller bevegelse. Vekt er kraften som genereres når jordens gravitasjonskraft virker på et objekt eller en masse.Massen forblir konstant (med mindre objektet beveger seg med en viss hastighet i forhold til en observatør), men vekten fortsetter å endre seg med den skiftende tyngdekraften. Romfart er det beste eksemplet for å illustrere forskjellen mellom masse og vekt. I rommet er det ingen tyngdekraft, så objekter flyter rundt og registrerer null vekt. Objektene har imidlertid fortsatt masse, og det kreves ekstra innsats av astronautene for å holde gjenstandene nede eller flytte dem rundt.Mass definerer plass og volum okkupert av en gjenstand mens vekt er en manifestasjon av gjenstandens belastning i forhold til tyngdekraften. Alle gjenstander på jorden er utsatt for en tyngdekraft. Gravitasjonskraft varierer avhengig av høyde og breddegrad, men generalkonferansen om vekter og tiltak har fastsatt en standardverdi for tyngdekraften for å sikre overensstemmelse i vekt over hele verden.

Når de er nedsenket, veier gjenstander mindre fordi oppdrift motarbeider tyngdekraften, men gjenstandens masse forblir uendret, og den fortsetter å fortrenge en volumrelatert mengde væske den er nedsenket i. Derfor gjenstander med samme masse, men ulik tetthet vil forskyve forskjellig volum av en væske når den er nedsenket og har derfor forskjellige oppdriftskapasiteter og vekter.Imidlertid fortsetter ingeniørfag og fagfag å opprettholde en streng forskjell mellom masse og vekt og enda strengere beregning av vekt for å sikre presisjon i arbeidet.

Populære Innlegg

Forskjellen mellom å og CC

To vs CC To og CC er to felt du vil finne når du skriver en e-post. De fleste av oss kjenner allerede bruken av To-feltet siden det er der vi

Forskjellen mellom navneserver og DNS

Internett eller et hvilket som helst nettverk fungerer fundamentalt ved å tildele en unik IP-adresse til alle verter, servere, grensesnitt, rutere og så videre, globalt. En IPForskjellen mellom Supercomputing og Quantum Computing

Forskere og fysikere har brukt år på å utlede og kombinere to av århundrets mest innflytelsesrike og revolusjonerende teorier: informasjonsteori og

Forskjellen mellom alkali og alkalisk

Alkaline vs Alkali Hvis du bruker begrepene alkali og alkalisk på en ikke-vitenskapelig måte, betyr de i utgangspunktet det samme '' et stoff som har et høyere pH-nivå enn

Forskjellen mellom hule og hule

Grotter og huler forveksles ofte med hverandre, og de to ordene brukes ofte om hverandre. Det er sant at de to er veldig like, men

Forskjellen mellom parfyme og Köln

Parfyme mot Köln Forskjellen mellom Köln og en parfyme er blitt nedtonet i våre dager på grunn av den vanlige oppfatningen som samfunnet har gjort. I dag kan mange