Forskjellen mellom ledelse og kontroll

Forskjellen mellom ledelse og kontroll

Rammeverk for risikostyring

Risikostyring vs. risikokontroll

Fare ledelse og risikokontroll er ofte begreper i dag, spesielt på arbeidsplassen og i rettssaker. Når man kommer over disse begrepene, tas ulike farer og hindringer i offentlig og privatliv i betraktning. Risikofylte dingser, risikable ruter og til og med risikofylte mennesker unngås både hjemme og på jobben. Bedrifter tilbyr forsikring for gjenstander, eiendom og til og med personer som på et tidspunkt kan være utsatt for risiko. Katastrofer som flom, branner og naturhandlinger er nevnt i forsikringene. Alt som gjelder risiko blir sett på som aversivt, og begrepene ”risiko ledelse' og “risikokontroll” kommer i tankene når man minimerer eller eliminerer risiko. De fleste tror at de to begrepene er utskiftbare; det er imidlertid en viktig forskjell mellom de to begrepene, noe som er viktig når man skal beskrive antirisikotiltak.Mellom de to begrepene er risikostyring mer populær. Et søk på nettet vil gi millioner av treff for risikostyring, mens bare noen få hundre tusen sider nevner risikokontroll. Årsaken til dette er at risikostyring brukes i forretningsmessige og juridiske parametere. Industrielle selskaper bruker begrepet 'risikostyring' fritt når det gjelder identifisering og analyse av problemer som kan oppstå ut av en bestemt rutine eller et prosjekt. For eksempel kan konstruksjonsvansker som kan føre til strukturelle uoverensstemmelser kategoriseres under risikostyring. Andre eksempler inkluderer defekte eller utdaterte transportbånd som ikke behandler produkter effektivt eller demper lyspærer som kan redusere effekten på grunn av dårlig sikt på arbeidsplassen.Forskjellen mellom ledelse og kontroll-1

Risikokontroll er derimot oftere brukt på arbeidsplassen. Under selskapsmøter brukes begrepet “risikokontroll” fritt når man kjemper mot glatte overflater, blekksprutelektriske forbindelser, ikke-beskyttede nettverksdatamaskiner og annet utstyr som kan utgjøre en fare. Risikokontroll kan også innebære fjerning eller erstatning av selskapets policyer som kan sette en ansatt i veien.Forskjellen mellom de to begrepene kan virke triviell, men når den brukes i juridiske dokumenter, blir den betydelig. Risikostyring er det tyngre begrepet, ikke fordi det brukes ofte, men fordi det tar hensyn til muligheten for at en katastrofe skal inntreffe og legger frem avanserte tiltak mot den aktuelle katastrofen. Risikokontroll er derimot primært fokusert på forebygging, siden farer på arbeidsplassen lett kan fjernes når de er identifisert. når det gjelder industrinivå er det imidlertid så mange risikofaktorer at det virker uunngåelig at en katastrofe på et tidspunkt må skje.

Nå som forskjellen mellom de to begrepene er klar, husk å bruke hvert begrep i sin rette sammenheng. Når du arbeider med produkter på samlebåndet eller noe som hører til den industrielle scenen, bør begrepet 'risikostyring' brukes. Men når det gjelder å identifisere og eliminere farer på arbeidsplassen, bør det lettere begrepet 'risikokontroll' brukes.

Sammendrag:

  1. Ved første øyekast kan begrepene “risikokontroll” og “risikostyring” virke utskiftbare; de begge mål for å minimere eller eliminere risiko.
  2. Risikostyring har større omfang og er egnet for den industrielle konteksten, mens risikokontroll hovedsakelig brukes til å identifisere og fjerne farer på arbeidsplassen.
  3. Risikostyring har sikring mot katastrofe fordi den aksepterer at en risikofaktor på et eller annet tidspunkt kan presse gjennom. På den annen side forutsetter risikokontroll at risikoen kan elimineres fullstendig ved å fjerne farene på arbeidsplassen.
  4. Begge begrepene skal brukes i riktig sammenheng. Når det brukes i juridiske dokumenter, kan bare ett begrep brukes.

Populære Innlegg

Forskjellen mellom musikk og opera

Musical vs Opera Man kan snakke om opprinnelse, historie, utvikling og evolusjon av musikaler og operaer i flere timer, men i denne artikkelen vil vi diskutereForskjellen mellom arv og polymorfisme

Arv vs polymorfisme I biologi skjer polymorfisme når to eller flere tydeligvis forskjellige fenotyper (eller trekk) eksisterer i samme populasjon av arter

Forskjellen mellom CATV og CCTV

Å koble alle komponentene sammen er sannsynligvis det viktigste aspektet når du installerer et kamerasystem. Det er mange alternativer tilgjengelig når det kommer

Forskjellen mellom luftkondisjonering og avfukter

Klimaanlegg vs Avfukter Klimaanlegg brukes som et husholdningsapparat for å trekke ut varme og fuktighet fra et område. Avfukter brukes til å redusere og

Forskjellen mellom cupcake og muffin
Mat

Cupcake vs Muffin Med en kopp varm kaffe, eller et glass skummende kald melk, kan ingen benekte at et bakverk er en kjærkommen godbit. Hvis du går inn i et bakeri,

Forskjellen mellom redigering og korrekturlesing

Redigering vs korrekturlesing Mange bruker begrepene redigering og korrektur om hverandre, men det er faktisk en betydelig forskjell mellom de to. Både