Forskjellen mellom forsikring og forsikring

Begrepene forsikring og forsikring er knyttet til økonomisk planlegging og policyer folk tar for å beskytte ulike aspekter av livet. Det er en kontrakt mellom den forsikrede og forsikringsselskapene. Disse forsikringene kan dekke forsikring og forsikring. Forsikring dekker den enkelte for spesifikke hendelser og ulykker som kan skje mens forsikring er en policy som dekker en hendelse som definitivt vil skje. Forsikring er en form for beskyttelse mens forsikring gir sjelefred økonomisk og følelsesmessig i tilfelle personlige uhell eller forsikringstakerens død.

Forskjellen mellom forsikring og forsikringHva er forsikring?

Forsikring er en kontrakt. Et forsikringsselskap vil godta å dekke visse aspekter av den forsikredes livsstil som trenger beskyttelse. Det er vanligvis de dyre kjøpene som hjem og motorvogner som dekkes av en forsikring. Forsikringsselskapet betaler en avtalt sum penger i løpet av forsikringen, og de forsikrede varene er oppført under polisen. Fornyelsesperioden bestemmes av policyen. Generelt fornyes det hvert år på datoen for oppstart. Årsabonnementet økes marginalt og innholdet i polisen fornyes. Noen av de forsikrede artiklene kan trenge evalueringer, og disse evalueringene vil bli gjennomgått fra tid til annen. Selskapet som tilbyr policyen, vil forsikre seg om at alle risikoen som dekkes blir sjekket og at sikkerhetstiltak og sikkerhetsutstyr er på plass for å redusere risikoen for tap eller skade.Typer forsikring:

Forsikring kan dekke et stort antall forskjellige ting.

 • Husforsikring er en viktig policy, ettersom huskjøp er en veldig kostbar forpliktelse, og ofte holder banken dokumentene til lån og pantelån er betalt opp. Forsikringen er en garanti for banken og den forsikrede.
 • Biler er forsikret mens de blir kjøpt, og i tilfelle en ulykke vil en forsikring hjelpe deg med skader.
 • Innholdet i et hus er ofte forsikret mot tyveri eller skade, slik at assurandøren kan gjøre krav på ting stjålet eller skadet i storm eller andre naturkatastrofer.
 • Alt av verdi for deg og din familie i og utenfor huset som sportsutstyr, fotografisk utstyr og teknologiske varer.
 • Folk har helseforsikring, og noen av de rike og berømte forsikrer forskjellige aspekter av kroppen deres som har tilskrevet deres suksess i livet.
 • Antikviteter og verdisaker er forsikret, samt malerier og gjenstander av historisk verdi.

Forskjellen mellom forsikring og forsikringHva er forsikring?

Forsikring er en form for livsforsikring og er basert på en bestemt hendelse eller øyeblikk. Det er en policy som alltid vil bli betalt fordi den tilskrives en faktisk dato som er avtalt innenfor policyen. Det er en investering og verdien av politikken øker når investeringsbonuser legges til. Retningslinjene kan avbestilles eller innløses når som helst, selv om det kan pålegges straffer for å gjøre det. Assurance gir forsikringstakeren tillit til en viss godtgjørelse dersom den fastsatte hendelsen skulle inntreffe.

Typer forsikring:

Forsikring er en form for livsforsikring og kan grupperes i forskjellige typer.

 • Hele livet:denne forsikringspolisen dekker den forsikredes liv, den modnes ved deres død. Forsikringsselskapets død er hendelsen som bestemmer varigheten av forsikringen.
 • Term Life:et engangsbeløp blir utbetalt til en periode som er bestemt for den forsikredes levetid i løpet av deres levetid.
 • Livrente:det er avtalt et beløp og beløpet blir spredt i rater på det tidspunktet det forfaller.
 • Stoler på:blir skapt slik at fordelene går direkte til mottakerne og ikke inn i boet som helhet når den forsikrede dør.
 • Legat:en policy som modnes som et skattefritt overskudd.

Forsikring og forsikring er begge finansielle produkter og en del av organisasjoner som utarbeider policyene og bestemmer bidragene som er gitt for å sikre polisen, samt beløpene som er utbetalt på kravene som blir gjort. Livsforsikring anses å være en forsikringspolise, mens alle andre forsikringer er kategorisert under begrepet ‘allmennforsikring. Generell forsikring dekker beskyttelse mot tap eller skade på alt og alt fra hus og hjem til kroppsdeler, stemmer og mange flere bisarre ting.Det har vært satt opp forsikringer mot spillutstillinger som hvem som vil være millionær. Showet er forsikret i tilfelle noen vinner en million. Keith Richards, gitarist for Rolling Stones forsikret langfingeren mot tap eller skade for bare 5 millioner dollar, og Bruce Springsteen har stemmen sin forsikret for 6 millioner dollar. Forsikring handler om å ha sjelefred om verdifulle ting og det som er verdifullt for deg, kan være forsikret.

Trygghet har en bredere betydning da den er knyttet til kunnskapen om at noe skal skje. Denne hendelsen kan forsikres, men forsikringen er knyttet til det at noe kommer til å finne sted. Trygghet hjelper folk til å føle seg trygge og sikre i kunnskapen om en forpliktelse til dem eller andre. I religiøse kretser snakkes det om 'salig forsikring' som kunnskapen om at noe åndelig og guddommelig er garantert for troende. Det er forsikringen om åndelig veiledning og ubetinget kjærlighet. Velkjente salmer synger av ‘velsignet forsikring - perfekt underkastelse, perfekt glede’ et løfte om noe som vil skje og er helt sant. Trygghet inspirerer tillit og bekrefter forpliktelse. Trygghet er knyttet til motivasjon og inspirerer oss til å utvikle oss og prøve nye opplevelser i livet. Venner og familie gir forsikring når vi vokser opp, og utdanning og opplæring gir forsikringer om evne til å prestere i valgte karrierer.

Gertrude Himmelfarb, en dedikert historiker sa:'Ingenting er like forførende som forsikringen om suksess.'

Mens forsikring er en investering i trygghet og gir avkastning for pengene som er investert, er forsikring et beskyttelsesmiddel, og avkastningen blir bare sett hvis forsikringsselskapet trenger å kreve beskyttelsen som tilbys. Eiendomsforsikring dateres tilbake til Great Fire of London i 1666, og ideen om å beskytte eiendom og andre verdisaker har vokst til flere millioner virksomheter. Forsikring i USA er rangert som den største forretningsorganisasjonen i verden. I løpet av de siste fire årene har selskapene oversteg mer enn 1,2 billioner dollar i omsetning. Alle trenger forsikring av noe slag for eiendommen og livet.

Medisinsk forsikring er sannsynligvis en av de mest etterspurte forsikringene, ettersom familier trenger forsikring om at helsen deres er forsikret mot ulykker eller uvelkomne sykdommer. Sykehus og leger krever garantier for sykehusforsikring for å utføre medisinske prosedyrer og for å dekke den tiden du bruker på sykehuset. Graden av forsikring vil avhenge av mottakerens alder og deres helse. Å holde deg i form og ta vare på din generelle helse er et viktig aspekt for å sikre ditt velvære.

‘Å ta vare på kroppen din er forsikring for sjelen din’ skrev Toni Sorenson.

Den endelige konklusjonen i å sammenligne disse to ordene er at selv om de går hånd i hånd i forsikringsmessige termer, er de forskjellige i tjenestetypene de tilbyr. Et sammenlignende diagram setter disse to ordene i perspektiv og skisserer de enkle forskjellene mens de fremdeles er en del av en verden av forsikringer og finansielle tjenester.

Forskjellen mellom forsikring og forsikring: sammenligningstabell

Forsikring VERSUS forsikring

Tabellene som skisserer de grunnleggende prinsippene for forsikring og forsikring, gjør det klart at selv om de to prinsippene er knyttet sammen gjennom den økonomiske virksomheten, er de en del av, men at de faktisk er forskjellige prinsipper med forskjellige fordeler tildelt personer som bidrar til finansieringen. Forsikring og personlig forsikring er en integrert del av den moderne hverdagen. De forsikrer økonomiske utgifter til en uforutsett ulykke eller uhell dekkes, og at det i tilfelle en ulykke er en gjenopprettingsplan på plass. Den uforsikrede kan faktisk møte økonomisk ødeleggelse uten forsikring om å dekke alle risikoer som er registrert i en generell forsikring.

Populære Innlegg

Forskjellen mellom CAD og Drafting

Datastøttet design og tegnesystemer har fått stor anerkjennelse de siste årene med hensyn til økt design og tegning

Forskjellen mellom mord og drap

Mord mot drap Dessverre, når du leter etter forskjellene mellom drap og drap, har noen fremdeles blitt drept. Det kan være en

Forskjellen mellom menneskelig og sau hjerne

Human vs Sheep Brain Det er noen forskjeller mellom hjernen hos mennesker og sauer. Menneskets hjerne er større i størrelse og form sammenlignet med sauenes

Forskjellen mellom KDE og GNome

KDE vs Gnome Linux ble designet basert på Unix. Som en konsekvens var et grafisk brukergrensesnitt eller GUI egentlig ikke i forkant av utviklingen, og det var det

Forskjellen mellom røntgen og CT-skanning

Røntgen vs CT-skanning Røntgen- og CT-skanning gir leger et syn på de indre organene som de kan stille en velinformert diagnose fra uten å måtte

Forskjellen mellom Schengen-land og EU-land

Schengen-land mot EU-land Schengen-land og EU-land er begge europeiske land. Schengen-land er de europeiske landene som har