Forskjellen mellom IMF og Verdensbanken

Globalisering er en prosess som blir tilrettelagt av tre nøkkelorganisasjoner. Disse organisasjonene inkluderer Verdens handelsorganisasjon (WTO), International Monetary Fund (IMF) og Verdensbanken. I de fleste tilfeller blir mange av oss litt forvirrede når vi ser på Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet (IMF) når det gjelder deres medlemsland, funksjoner, mål og struktur.

Disse to organisasjonene er forskjellige, men den største forskjellen er at Verdensbanken har blitt etablert som en utviklingsorganisasjon mens IMF ble grunnlagt som en samarbeidsorganisasjon.For å forklare dette ytterligere; Verdensbanken gir økonomisk støtte til utviklingsland over hele verden, mens International Monetary Fund (IMF) reduserer fattigdom, legger til rette for at sysselsettingsgraden er høy, fremmer finansiell stabilitet og også fremmer internasjonal handel.Hva er Det internasjonale pengefondet (IMF)?

International Monetary Fund (IMF) er en Bretton Woods-institusjon som ble grunnlagt i 1994 og var basert i Washington, D.C., USA. Imidlertid startet den sin virksomhet i 1947. I de tidlige stadiene hadde den bare 31 medlemsland som siden har økt til 188 land. International Monetary Fund (IMF) er en enhetlig organisasjon og er tilknyttet FNs organisasjon (UNO). Dens medlemsland har tilgang til konsesjonelle og ikke-konsesjonelle ressurser.IMFs hovedfunksjon er å kritisk se på det internasjonale pengesystemet. I 2012 ble dets operasjonsområde utvidet og gjorde det mulig å overvåke alle forhold som vedrører finans samt makroøkonomi. Det sikrer at dette systemet gir bærekraftig vekst i økonomien, reduserer fattigdom, muliggjør finansiell stabilitet og fremmer internasjonal handel.

Hver medlemsnasjon har sine egne lånerettigheter så vel som stemmerett som bestemmes av kvoten som anses å være basen. Hver medlemsnasjon bidrar til fondet i en fast kvote som avgjøres av landets inntekt og dets internasjonale handel.Hva er Verdensbanken?

Verdensbanken er en global organisasjon som arbeider for å gi utviklingsland lån for å hjelpe dem med å eliminere fattigdom. Akkurat som IMF ble den dannet på Bretton Woods-konferansen som ble avholdt i Washington D.C. i år 1994.

Denne finansinstitusjonen startet som en enkelt organisasjon, men for tiden består den av en gruppe på fem organisasjoner som er; Den internasjonale banken for gjenoppbygging og utvikling (IBRD), International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID), International Finance Cooperation (IFC), International Development Association (IDA) og Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA).

International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) og International Development Association (IDA) er de to viktigste bestanddelene i Verdensbanken. Det er en del av Verdensbankgruppen, og det er også medlem av FNs utviklingsgruppe.

For tiden er medlemslandene i International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) 188 land, og de som tilhører og International Development Association (IDA) er 172 land.

Årsaken bak opprettelsen av Verdensbanken var å hjelpe økonomiene som hadde lidd på grunn av andre verdenskrig, men som senere hadde som mål å hjelpe de underutviklede landene til å utrydde fattigdom og utvikle seg.

Forskjeller mellom IMF og Verdensbanken

  1. Definisjon av IMF Vs. Verdensbanken

IMF er en organisasjon som kontrollerer det internasjonale pengesystemet mens Verdensbanken er en global finansinstitusjon som låner ut penger til utviklingsland for å utrydde fattigdom og fremme økonomisk utvikling.

  1. Funksjonen til IMF vs. Verdensbanken

IMF fokuserer på økonomisk stabilitet, fattigdomsreduksjon og en jevn økonomisk vekst i medlemslandene. Verdensbanken fokuserer derimot på økonomisk utvikling i utviklingsland og gir kanaler for lån.

  1. Størrelse

Verdensbanken er større enn IMF når det gjelder størrelse som måles ved å se på personalet. IMF har til sammen 2300 ansatte omtrent mens Verdensbanken har omtrent 7000 ansatte. Verdensbanken er mer enn tre ganger større enn IMF.

  1. Organisasjonsstruktur

IMF er en enhetlig organisasjon med fire kredittlinjer, mens Verdensbanken er en bilateral organisasjon med to hovedkomponenter som er; International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) og International Development Association (IDA).

  1. Bestanddeler

IMF har 188 medlemsland mens Verdensbanken har 188 medlemsland i International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) og 172 medlemsland i International Development Association (IDA).

  1. Operasjoner

IMF gir råd og hjelp mens Verdensbanken låner ut økonomi til sine medlemsland.

  1. Objektiv

IMFs hovedmål er å håndtere økonomiske forhold og makroøkonomi. Hovedmålet med Verdensbanken er derimot å fremme økonomisk utvikling.

IMF vs. Verdensbanken: Sammenligningstabell

Sammendrag av IMF vs. Verdensbanken

 • Det internasjonale pengefondet (IMF) og Verdensbanken er Bretton Woods Organization som ble stiftet i 1994 i Washington D.C., USA.
 • Verdensbanken har 188 medlemsland, mens Verdensbanken har 188 medlemsland i IBRD (International Bank for Reconstruction and Development) og 172 medlemsland i IRD (International Development Association).
 • Disse to internasjonale organisasjonene har mange ting til felles, og de har også et par forskjeller.
 • De støtter begge det økonomiske systemet og det internasjonale pengesystemet.
 • De fleste om ikke alle landene i verden er medlemmer av disse to organisasjonene.
 • På en eller annen måte er International Monetary Fund (IMF) og Verdensbanken tilknyttet FNs organisasjon (UNO).

Populære Innlegg

Forskjellen mellom WBS og prosjektplan

WBS vs prosjektplan I store skala prosjekter er det ikke nok å bare gå på det. Det er nødvendig å ha en vitenskapelig tilnærming for å kunne fullføre

Forskjellen mellom FHA og konvensjonell vurdering

FHA vs Conventional Appraisal I løpet av de siste årene har markedet endret seg dramatisk og tvangene i hjemmet har blitt redusert. Men med fallet i et tall

Forskjellen mellom Omnisphere 1 og 2

Historien om elektroniske musikkinstrumenter går helt tilbake til 1919. Det er imidlertid fascinerende å til og med tenke på hvor langt vi har kommet og

Forskjellen mellom urin og blod graviditetstester

Urin vs blod graviditetstester Innledning- Graviditetstester gjøres for å bestemme nivåene av HCG (humant koriongonadotropin), et hormon som skilles ut

Forskjellen mellom melk og fordampet melk
Mat

Melk vs fordampet melk fordampet melk er en av de forskjellige typene melk som er tilgjengelig på markedet. Fordampet melk er melken som nesten ikke inneholder vann

Forskjellen mellom NYSE og NASDAQ

Både NASDAQ og NYSE er kjent over hele verden for å tilby avanserte plattformer for handel med aksjer. Disse børsmarkedene har sin berømmelse hentet fra