Forskjellen mellom HR-generalist og HR-leder

Selv om de begge tilhører HR-avdelingen, er det en forskjell mellom HR-generalist og HR-leder, hovedsakelig når det gjelder deres roller og ansvar. HR-sjef er sannsynligvis en av de viktigste delene av en organisasjon. Han eller hun driver en komplett avdeling som består av en gruppe mennesker eller et helt team som jobber sammen om forskjellige plikter, roller og ansvarsområder, mens HR-generalister i utgangspunktet er ansatte på begynnelsesnivå i HR-avdelingen i en organisasjon. De jobber vanligvis hånd i hånd med sine arbeidsgivere.

Forskjellen mellom HR-generalist og HR-lederEnten bedriften din er stor, middels eller liten, må noen ha ansvaret for å ivareta alle menneskelige ressursbehov hvis du vil at selskapet skal fortsette å fungere godt. Vanligvis, i større selskaper eller organisasjoner, måtte arbeidsgiveren eller ledelsen dele jobbansvaret mellom forskjellige ansatte på forskjellige nivåer som generalister, ledere og direktører. La oss nå se nærmere på forskjellen mellom HR Generalist og HR Manager når det gjelder stillingsnivå og roller for å få en bedre forståelse av hva de gjør i og for organisasjonen.Viktigheten av HR Generalist vs HR Manager

Siden HR-generalisten har god kunnskap og burde være i stand til det kommunisere godt med de ansatte når det gjelder alle aspektene av HR-behovene til en organisasjon, vil HR-sjefen typisk være bindeleddet mellom de ansatte og toppledelsen i organisasjonen.

På den ene siden overvåker HR Generalists (HRG) personalomsetningen og logistikken for å finne ut når og hvor nye ansatte må ansettes, mens HRM har ansvaret for planlegging, opprettelse og gjennomføring av strategier for HR-ledelse og HR-utvikling. HRG bør være kjent med hvor mange ansatte som kreves i hver avdeling, slik at hvis noen mangler, kan det umiddelbart tas skritt for å fullføre de forskjellige avdelingene, snarere tvert imot, HR-sjefen må overvåke organisasjonens overordnede administrative behov og lede teamet som har ansvaret for implementering av alle retningslinjer. De kan også ha ansvaret for tilsyn med generalistene og gi råd eller konsultasjon når det gjelder å ansette nye ansatte.Et av de viktigste ansvarsoppgavene til HRG ville være å sikre personlig og faglig utvikling av alt personell og ansatte i organisasjonen. Dette vil innebære aktiviteter som ansattes orientering, opplæring og utvikling, men en HRM har ansvaret for planlegging, opprettelse og gjennomføring av strategier for HR-ledelse og HR-utvikling.

For mindre organisasjoner er HR-sjefen vanligvis den eneste personen i hele avdelingen og har ansvaret for alle de forskjellige rollene. Han eller hun er ansvarlig for å etablere og vedlikeholde de riktige systemene som trengs for å måle alle aspekter av utviklingen av HR-avdelingen. På den annen side vil HRG også ha ansvaret for velferd, sikkerhet, helse, velvære og rådgivning til de ansatte. Han / hun kan være involvert i utvikling og gjennomføring av alle politiske dokumenter og håndbøker som det andre personellet vil henvise til.

En stor del av kommunikasjonen som skjer i et selskap genereres vanligvis av HR-avdelingen, og HRG spiller en veldig viktig rolle i dette aspektet. HRG er et av nøkkelmedlemmene i prosessen med å ta beslutninger når det gjelder medarbeiderkommunikasjon og vil være den som vil komme med innholdet som vil bli spredt til de ansatte.Forskjell mellom pliktene til en HR-generalist og en HR-leder

HRG er vanligvis involvert i ytelsesstyringsprosessen. De vil måtte jobbe tett med senior- eller ledelsesnivåansatte i organisasjonen, mens HRM HRM holder oversikt over, måler og rapporterer alle HR-bekymringer, muligheter og planer for utvikling og prestasjoner innen avtalt tidsplan og format.

Det kan også kreves at HRG oppretter og utvikler et godt system for kompensasjon og fordeler som passer inn i HR-ansvaret i organisasjonen. Fordelene og kompensasjonssystemene for de ansatte er avgjørende, og det må utvikles veldig bra. På den annen side er HRM ansvarlig for å lede og utvikle ansatte for direkte rapportering. Han / hun vil også ha ansvaret for å administrere og kontrollere eventuelle utgifter innen avdelingen, slik at de helt sikkert vil holde seg innenfor det tildelte budsjettet.

Forventninger fra HRG vs HRM

Selv om en HRM er ansvarlig for å ha kommunikasjon med andre avdelings- eller funksjonelle hoder for å kunne få god forståelse av alle relevante aspekter og behov i HR-avdelingen. Dette er gjort for å sikre at de alltid er fullstendig informert og oppdatert om alle HR-mål, mål og prestasjoner, derimot, en effektiv HRG må kunne finne, analysere og til slutt presentere all relevant informasjon godt slik at alle i organisasjonen vil være kunne forstå det, om det ville være de høyest rangerte medlemmene i organisasjonen eller de lavest rangerte.

  • HRG må også være veldig systematisk, organisert og effektiv, spesielt når det gjelder å løse problemer og administrere eller arkivere medarbeiderdatabasen eller ansattesystemene, og HRM skal opprettholde kunnskap og bevissthet når det gjelder alle de nyeste HR-utviklingsteoriene. og teknikker slik at de vil kunne gi den riktige tolkningen til alle i selskapet.
  • Siden HRG vil håndtere og kommunisere med nesten alle ansatte på alle nivåer i organisasjonen, må han / hun ha over gjennomsnittet til gode kommunikasjonsevner. I motsetning til HRG har HRM ansvar for planlegging og gjennomføring av opplæring av høyere rangert ansatte som seniorledere. Han / hun måtte også opprettholde god kontakt med eksterne trenere og andre nyttige ressurser.
  • HRG må også kunne forstå legaliteter når det gjelder forretningslover som er relatert til menneskelige ressurser og ansattes / ansettelsesrettigheter. Han / hun må også vite hvordan de kan anvende disse lovene og lovlighetene i det daglige arbeidet, personalets velferd og når de lager selskapets policyer og annen slik dokumentasjon. Sammenlignet med HRG, bidrar HRM til evaluering og utvikling av HR-strategier og ytelse sammen med ledergruppen i organisasjonen. Han eller hun sørger for at alle aktiviteter og arrangementer i organisasjonen oppfyller alle krav til kvalitetsstyring samt sikkerhets-, helse- og miljøpolitikk.

Forskjell i kvalifikasjoner av HRG vs HRM

Som du kan se, kan HRG være en begynneransatt i selskapet, men han / hun bør fortsatt være utdannet med et gradnivå siden mange roller og ansvar er involvert. Andre kvalifikasjoner kan være påkrevd; inkludert tidligere HR-erfaring, avhengig av hvor stort selskapet er og hvor mange ansatte som må håndteres i organisasjonen

Datakunnskaper er veldig viktige for HRG, slik at han / hun kan jobbe med alle slags programvare. Faktum er at forskjellige organisasjoner bruker forskjellige typer programvare, som i utgangspunktet er like, slik at det å vite at det grunnleggende om datamaskiner virkelig vil være veldig nyttig. annet yrke i en organisasjon. For å nå på seniornivå i HRM, må du ha to eller fire ledergrader med avanserte datakunnskaper.

Annen forskjell mellom HRG og HRM

Den viktigste rollen til HRG vil være å starte og lede enhver HR-praksis og mål som vil gi et ansattorientert miljø. Dette vil da føre til en kultur med høy ytelse som fokuserer på empowerment og produktivitet for arbeidsstyrken. La oss nå gå til stillingen på høyere nivå, som er HR-sjef.

Dette gjøres for å bestemme behovene i forhold til bemanning, komme opp med og skape stillingsannonser, gjennomgang av CV fra søkerne og gjennomfører de første intervjuene og andre oppgaver som anses å være “grunnleggende oppgaver” i hele avdelingen.

Fra HR-avdelingen er det i grunn å rekruttere nye ansatte til organisasjonen, undersøke potensielle fordeler for de ansatte, arkivere alle ansattes papirer til statlige og / eller føderale byråer og organisere og forberede hele skattepapiret ved årsskiftet. av organisasjonens administrative behov mens bortsett fra bemanning og rekruttering av logistikk, hjelper HRG med å utvikle organisasjonen og forbedre dagens styringssystemer.

Han / hun vil være ansvarlig for ansettelse og etterlevelse av ansatte til regulatoriske bekymringer. HRG er vanligvis en del av komiteer som har ansvar for å forbedre ansattes forhold, legge til rette for virksomhetsdekkende arrangementer og andre lignende aktiviteter og

Hierarkiet i organisasjonen

Når det gjelder større organisasjoner, finnes HR-generalister vanligvis nederst i organisasjonshierarkiet, men HR-ledere er rett over dem når det gjelder stillingsnivå eller stilling. Noen generalister utfører alle inngangsnivåfunksjonene sammen med andre administrative funksjoner, mens andre har ytterligere ansvar innen avdelingen.

På den annen side har HR-ledere ansvar for mer ansvar og kommuniserer med høyere rangordnede medlemmer i organisasjonen bortsett fra alle de andre ansatte. Nå som du bedre forstår forskjellen mellom HR Generalist og HR Manager, kan du tildele de rette personene i organisasjonen din.

Populære Innlegg

Forskjellen mellom by og by

By vs by Byer og byer skiller seg hovedsakelig ut fra områdets demografi og geografi. Enkelt sagt er byene større boligplasser enn

Forskjellen mellom CA og CMA

Forskjellen mellom en CA og en CMA '' med fokus på økonomi- og regnskapshåndtering Det er mange forskjeller mellom en CA og en CMA, selv om de

Forskjellen mellom ørepynt og gjennomføring

Eyelets vs Grommets'¨ Når et stoff har et snitt, kommer eyelets og grommets til unnsetning. Hovedfunksjonen til disse to tingene er å forsterke hullene i

Forskjellen mellom idiom og uttrykk

Idiom vs uttrykk Det er mange typer mennesker i verden, og de fleste av dem er sosiale mennesker. De liker å snakke med andre, og som sådan

Sammenligning mellom seborré og eksem

Seborré og eksem er begge betennelsessykdommer i huden. Seborrhoea er preget av rødhet, lesjoner og kløe i huden. Seborré hovedsakelig

Forskjellen mellom Google Pixel 3 og iPhone XS

Etter måneder med spekulasjoner og rykter tok Google endelig innpakningene fra sin nye og kraftigere Pixel - Pixel 3, kort tid etter at Apple lanserte iPhone XS