Forskjellen mellom brutto fortjeneste og bruttomargin

Bruttofortjeneste og bruttomargin er begreper som brukes til å gjenspeile hva et selskap tjener etter å ha solgt varer og tjenester.Hva er brutto fortjeneste?

Bruttofortjeneste refererer til mengden penger som gjenstår etter at kostnaden for solgte varer er trukket fra salgsinntektene.Kostnaden for solgte varer er beløpet som er direkte relatert til produktene og tjenestene som produseres og selges av et foretak. Beløpet som gjenstår etter fradrag for direkte kostnad, brukes til å sørge for andre utgifter som er involvert i driften av selskapet.

Brutto fortjeneste = Netto salgskostnad for solgte varerHva er bruttomargin?

Begrepet bruttomargin, noen ganger referert til som brutto fortjenestemargin, er prosentandelen av det totale salget som beholdes av organisasjonen etter at alle kostnader og utgifter knyttet til produksjon og salg av varer og tjenester er trukket.

Brutto fortjenestemargin fokuserer hovedsakelig på å bestemme hvor mye penger selskapet beholder angående fortjeneste etter å ha solgt varer og tjenester til en verdi av $ 1.

Bruttomargin = Total salgsinntekt- (Kostnad for solgte varer / Total salgsinntekt)Forskjellen mellom brutto fortjeneste og bruttomargin

Betydningen av brutto fortjeneste og margin

En av hovedforskjellene mellom bruttofortjeneste og bruttofortjenestemargin oppstår i betydningen av de to begrepene, som er sterkt anvendt når det gjelder å bestemme organisasjonens inntjening etter salg av selskapets varer og tjenester.

Bruttofortjeneste representerer beløpet selskapet sparer etter å ha trukket varekostnaden fra selskapets salgsinntekter. Varekostnaden er beløpet som er direkte relatert til produksjonen av produkter i selskapet.

På den annen side brukes bruttofortjenestemarginen til å referere til beløpet som gjenstår etter å ha trukket alle kostnadene knyttet til produksjon og salg av varer og tjenester. Det er viktig å fremheve at brutto fortjenestemargin uttrykkes i prosent.

Uttrykk av brutto fortjeneste og bruttomargin

Både bruttomargin og bruttofortjeneste uttrykkes forskjellig, noe som betyr at ett av aspektene illustreres som et helt tall, mens den andre målingen uttrykkes angående prosent eller forhold.

Bruttofortjeneste uttrykkes angående dollar eller pund avhengig av hvilken valuta selskapet saksøker ved utarbeidelsen av regnskapet. Det representerer beløpet som er beholdt etter å ha trukket varekostnaden fra salgsinntektene.

På den annen side uttrykkes brutto fortjenestemargin angående prosent eller forholdstall. Dette er fordi beløpet representerer prosentandelen av det totale salget som beholdes av organisasjonen etter at alle kostnader knyttet til produksjon og salg av varer er trukket.

Formålet med brutto fortjeneste og bruttomargin

Bruttofortjeneste og bruttofortjenestemargin brukes i oppstillingen av finansiell stilling for å demonstrere hvordan selskapene har hatt resultater med fordeler ervervet etter salg.

Bruttofortjeneste brukes i regnskapet for å vise den økonomiske stillingen til organisasjonen som helhet. Beløpet realiseres etter å ha trukket alle utgiftene knyttet til produksjon av varer og tjenester.

Bruttomargin viser prosentandelen av opptjente penger i forhold til kostnadene. Derfor, jo mer bruttomarginen er, jo høyere er kapasiteten til å konvertere mye av salget til fortjeneste.

Sammenligningsformål

Organisasjoner i samme bransje er involvert i konstant konkurranse med hvert selskap som fokuserer på å øke markedsandelen ved å overgå andre organisasjoner i samme bransje slik at den kan øke fortjenesten.

Derfor er bruttomarginen sterkt brukt for å bestemme hvilket selskap som opererer effektivt i den bransjen, noe som betyr at selskapet tjener mer fortjeneste sammenlignet med andre organisasjoner i samme bransje.

Bruttomarginaloverskudd registrerer beløpet som beholdes når en organisasjon gjør $ 1-salg. Jo mer bruttomarginen, jo mer effektivitet har selskapet. Derfor brukes bruttomarginen sterkt til å utføre industrielle referanser.

Produktlinjebestemmelse

Organisasjoner produserer flere produkter eller tjenester som gjør det mulig for bedriftene å avgjøre om produktet har vært lønnsomt eller ikke. Bruttomargin hjelper til med å identifisere og beregne bruttomarginen for hver produktlinje.

Beregning av bruttomarginen for hver produktlinje eller tjenestelinje hjelper selskapet med å bestemme lønnsomhetsinformasjonen for hvert produkt.

Det er imidlertid vanskelig å bestemme bruttofortjenesten for hver produktlinje eller tjenestelinje, noe som betyr at bruttofortjeneste ikke gir mye informasjon når det gjelder å bestemme lønnsomme produkter.

Fordeler med brutto fortjeneste og bruttomargin

Bruttofortjeneste og bruttomargin gir spesielle fordeler for eierne av organisasjonen med det endelige målet å hjelpe dem med å administrere selskapet på den mest effektive metoden.

Analyse av bruttofortjeneste hjelper selskapets eiere med å bestemme de direkte kostnadene som er involvert i salg av varer og tjenester. For å øke fortjenesten, innfører eierne av selskapet tiltak for å sikre at de reduserer varekostnadene.

På den annen side fordeler brutto fortjenestemargin eierne av selskapet ved å sikre at eierne bruker marginalanalysen som en målingsteknikk for å sikre at prisingen av varer er gunstig for alle kunder, samtidig som selskapet gir sine mål.

Forskjellen mellom brutto fortjeneste og bruttomargin: diagram

Brutto fortjeneste VERSUS bruttomargin

Sammendrag Brutto fortjeneste vs. bruttomargin

  • Bruttofortjeneste og bruttomargin er begreper som brukes i organisasjonen for å uttrykke inntektene som selskapet tjener etter å ha solgt varer eller tjenester.
  • Bruttofortjeneste er beløpet som beholdes etter at varekostnaden, utgifter direkte involvert i produksjonen av produkter blir trukket fra salgsinntektene.
  • Bruttomarginen er det prosentvise uttrykket for opptjent beløp etter fratrekkelse av alle kostnadene som er involvert i produksjon og salg av varer eller tjenester i selskapet.
  • Andre forskjeller mellom bruttofortjeneste og bruttomargin inkluderer formål, fordeler, sammenligningsformål og produktlinjebestemmelse blant andre faktorer.

Populære Innlegg

Forskjeller mellom islam og Jihad

Innledning I nesten alle nasjoner i verden i dag har begrepet Jihad blitt synonymt med vold og uorden. Selv Midtøsten-borgere som er

Forskjellen mellom GDDR3 og GDDR2

GDDR3 vs GDDR2 GDDR-minne er akkurat som DDR-minnet vi bruker på datamaskinen vår, bortsett fra at disse er spesialiserte for å brukes i grafikkort som de

Forskjellen mellom UPS og FedEx

UPS vs. FedEx Det beste i land som har en konkurransedyktig pakketransportvirksomhet, er at hvis du noen gang trenger å sende noe til noen, enten det er

Forskjellen mellom MFC og Win32

MFC vs Win32 Windows API (Application Programming Interface) har blitt kjent eller referert til som Win32. Hvis du vil lage et program som

Forskjellen mellom vann og mineralvann

Vann mot mineralvann Vann er en forbindelse som inneholder ett oksygenatom og to hydrogenatomer. Vann dekker omtrent 70 prosent av jordskorpen og er

Forskjellen mellom mål og mål

Mål mot mål For at enhver person eller gruppe skal flytte fremover og trives innen arbeid eller til og med det personlige livet, er det svært viktig og en grunnleggende