Forskjellen mellom Gud og Jesus

Gud mot JesusHver religion har et annet syn og en annen oppfatning om Gud og Jesus. Det er ingen to religioner som vil se på begge de samme. For noen er Gud et monoteistisk bilde som representerer veien til frelse. For andre er det ikke bare en gud, men mange, polyteisme. Jesus blir vanligvis ikke tilbedt som en Gud, snarere som Hans profet eller menneskelige versjon. I alle religioner er Gud over Jesus når det gjelder ærbødighet og kraft. Gud og Jesus er imidlertid en del av noen vestlige religioner, og det står skrevet i deres bibelske læresetning at det bare er én Gud, og at Jesus er hans megler, ikke en annen Gud.Gud er en skikkelse eller representasjon av verdens skaper i vestlige religioner. Gud er den aller helligste og skal berømmes og takkes for hans lære og evne til å lede mennesker til himmelen. Jesus er en mann som representerer og kommer til etterfølgere som et menneske som alle andre. I vestlige religioner regnes han som en hellig mann som ble sendt for å utføre Guds arbeid. Faktisk tror noen at Jesus var Guds sønn. Gud kan ikke drepes. Han er ikke en person. Han er et udødelig vesen som ikke er synlig for dødelige som deg og meg. Et viktig bibelsk poeng med disse religionene er at Gud ikke kan bli fristet til å synde av djevelen. Jesus kan, og ble i Bibelen drept. Hans død ble sagt å markere renselsen av våre sjeler fra synd. Jesus var en håndgripelig person som, i motsetning til Gud, kunne bli fristet til å synde og gjøre ondt av djevelen. Gud er mektig og kan, hvis den blir trodd på, sende djevelen bort. De fleste tror at Gud er i himmelen der frelse og opplysning forekommer, et paradis for å si det sånn. Han er Skaperen, og det er på grunn av ham, ikke evolusjon, at mennesket er blitt plassert på denne jorden. På den annen side ble det sagt at Jesus ble født i Betlehem første juledag. Mange religioner vil feire denne dagen som en høytidsdag og hellig forpliktelsesdag. Det er andre høytider gjennom året som er sentrert rundt Jesus som: påske, langfredag ​​og til og med påske. Påsken sies å være dagen da Jesus reiste seg fra graven og sluttet seg til sin far, Gud, i himmelen.
Sammendrag:

Gud og Jesus er begge religiøse personer i noen vestlige religioner i verden. Gud blir ansett som et udødelig vesen, og Jesus ble ansett som et menneske. Jesus sies å være den eneste Guds sønn fra den ulastelige unnfangelsen med Maria.
I visse religioner er Gud ansvarlig for skapelsen av verden og er æret for sin lære og velsignelse til mennesker på jorden. Jesus blir sett på som en Guds sendebud og ble drept for å rense folket for sine synder.
Det er høytider gjennom det religiøse kalenderåret for å feire begivenheter i Jesu liv: Juledag var hans fødsel, påske og påske. Disse datoene er hellige dager med forpliktelse i visse religioner.Populære Innlegg

Forskjellen mellom klips og magasin

klipp mot magasin I skytevåpen er klipp og magasin begreper som alltid blir misbrukt. Selv eksperter på skytevåpen gjør ofte feil når de refererer til et klipp og

The Lost Patrol

Marinesoldater var utallige og outgunned, og kjempet modig for sine liv på en drapsplass nær Da Nang. Klokka 6.30 om morgenen 12. mai 1966, en 14-mann

Forskjellen mellom aluminium og tre flaggermus

Aluminium vs trefladder Det største spørsmålet for å bedømme forskjellen mellom aluminium og trefladdermus er - kan en aluminiumfladder slå en baseball lenger enn en treflateForskjellen mellom selv- og kryssbestøvning

Pollinering er prosessen med mekanisk transport av pollen fra anther til pistil (stigma) av plantene. Pollinering foregår på forskjellige måter

Forskjellen mellom utdanning og intelligens

Utdanning vs intelligens Det er stor forskjell mellom utdanning og intelligens. Begge ideene involverer kunnskap; de er imidlertid fundamentalt forskjellige

Forskjellen mellom Lok Sabha og Rajya Sabha

Lok Sabha vs Rajya Sabha Indias parlament har et tokamersystem der det er to organer som utgjør den lovgivende regjeringsgrenen. Disse