Forskjellen mellom ego og selvrespekt

Forskjellen mellom ego og selvrespekt

Forskjellen mellom Ego og selvrespekt er etablert i svake grenser. Selvrespekt, selvtillit, verdighet, ego er noen begreper veldig nær hverandre.Alle er relatert til oss selv - måten vi ser på oss selv, måten vi verdsetter oss på og måten vi forventer verdi av andre.Selvrespekt og ego er to kraftige begreper som bestemmer mye av en persons atferd og personlighet .

Ego har to dimensjoner innen psykologi. Den ene ble gitt av Freud i sin psykoanalytiske teori, og den andre er tolkningen fulgt av generelle og sosialpsykologer.Ego i generell psykologi

Generelle psykologer definerer begrepet ‘ego’ som en overdreven tilknytning til meg selv. Det gjør oss følsomme for kritikk og blir ofte en hindring for personlige og profesjonelle prestasjoner. Ego er et falskt selvbilde, urimelig forhøyet.

Eksempel

En ansatt som holdt en dårlig presentasjon på kontoret, ble kritisert av sjefen. Han begynner å føle at han har blitt urettmessig fornærmet, og i stedet for å be om unnskyldning for sin egen feil, begynner han å motkritisere og stiller spørsmål ved autoriteten. De negative tankene han utvikler sprer seg rundt hans arbeid og tilknyttede mennesker.Ego i Freudian Psychoanalytical Theory

Ego er et veldig interessant begrep innen psykologi. Sigmund Freud, en av de mest kjente nevrologene og psykoanalytikeren gjennom tidene, hadde kategorisert menneskelig personlighet i tre deler, i sin psykoanalytiske teori.

Id - drevet av nytelsesprinsipp

Egoet - drevet av virkelighetsorientering

De Super ego - drevet av moralsk prinsipp

Freud mente at ego er måten menneskelige sinn balanserer mellom instinkter av umiddelbar og forsinket tilfredsstillelse av behov. Mens Id krever en øyeblikkelig tilfredsstillelse, og superego har som mål å forsinke den, finner ego den rette balansen mellom det man vil og det man skal.

Eksempel

Ben har eksamen på mandag, og broren Bryan har tatt med billetter til en film på lørdag som de var ute etter å se. Hva ville han gjøre? Etter å ha sjonglert med to sinn bestemmer Ben endelig at han vil studere i flere timer til lørdag, slik at han kan gå på filmen om kvelden uten å hemme eksamenene hans. Han fant den rette balansen mellom ‘det han vil gjøre’ og ‘det han burde gjøre’.

Forskjellen mellom ego og selvrespekt

Selvrespekt

Selvrespekt har en universell tolkning som er sann under alle omstendigheter. Det er verdien og hensynet man har for seg selv. Selvrespekt er den underliggende motivasjonen bak alle dyder. Det er hensynet vi har til oss selv og styrer ens handlinger. Selvrespekt er å stå opp og behandle selvet med verdighet.

Eksempel

John fikk nylig jobb i et programvareselskap. Han er en hardarbeider og prøver sitt beste for å takle miljøet. Men han blir mobbet og ertet hver dag av kollegene uten grunn. Misoppførselen fortsetter, og til slutt begynner han å bli fornærmet og undervurdert. Han bestemmer seg til slutt for å ta denne saken til autoriteten og stå opp for seg selv, uten å komme inn i en direkte konflikt på arbeidsplassen.

Hvordan skiller begrepene ego og selvrespekt seg fra hverandre?

Det er avgjørende aspekter som setter grensene mellom ego og selvrespekt. Noen av dem blir diskutert nedenfor.

De underliggende følelsene- Ego er drevet av en underliggende følelse av usikkerhet og selvtillit. Selvrespekt er drevet av følelser av egenverd og selvtillit. Ego gir stolthet mens selvrespekt handler om selvkontroll og verdi. Ego er en vedvarende følelse av selvopphevelse der personen ikke er klar til å akseptere noe som får ham til å føle seg underordnet. Det resulterer i harme og kan drive personen bort fra virkeligheten.

De underliggende årsakene- En dårlig egokontroll har ofte røtter i barndommen. Feil foreldrestrategier (som dominerende eller overbeskyttende foreldre), mobbing, ødelagte hjem er noen av faktorene som dukker opp som ‘ego’ senere år. Ego brukes også som et forsvar mot forventet avvisning eller fornærmelse.

Selvrespekt er ofte et resultat av god foreldre og en barndom uten mishandling, der barnet vokser opp til å tro på seg selv og er fri for følelser av usikkerhet. Det er skjoldet for å kjempe mot enhver trussel mot selvtilliten.

Den underliggende motivasjonen- Ego har som mål å opprettholde selvstoltheten selv om det resulterer i fullstendig fremmedgjøring av personen fra verden. Det kan føre til maktesløshet og ofte bytte på forhold og venner. Mens selvrespekt er en balanse mellom ‘hva jeg føler’ og ‘hva andre føler’, er ego selvorientert. Egosentriske mennesker mangler ofte empati og kan ikke stå i andres sko.

Selvrespekt er motivert mot å styrke ens indre styrke. Målet med selvrespekt er å verdsette seg selv og samtidig vite hva andres verdi er. Mennesker som verdsetter seg selv, vil ikke alltid holde dem foran, men samtidig vet de når de skal gå bort.

Effekt på selv og omgivelser- Det er veldig vanskelig å holde tritt med folk som setter ego som en prioritet. Egoister innrømmer sjelden sine feil. Det er sannsynlig at de velger ego fremfor alt som er nær dem, selv om det er vondt for dem eller menneskene rundt. Selvrespekt er logisk. Det lar oss ikke være uhyrlige, samtidig som vi opprettholder å bevare egenverdet. Mennesker som er tilknyttet dem har ofte et forståelsesfullt og gjensidig givende forhold. Barn som blir oppdratt av egoistiske foreldre vokser opp for å bygge den samme forsvarsmuren rundt seg. Foreldre som lærer barna sine hvordan de skal leve med respekt, vokser opp til å være selvhjulpne og selvsikre.

Konsekvens- Selvrespekt resulterer i personlighetsutvikling og gjør personen selvavhengig. Det hindrer personen i å tro at han / hun er overlegen andre, og samtidig lærer det ham / henne å verdsette seg selv. Ego fører ofte til usunn konkurranse og rivalisering. Det skaper en trang til å bevise seg selv, selv om det er ved å nedsette andre. Ego kan ødelegge forhold, skade andre og gjøre en person isolert i sin egen verden. Det gjør personen følelsesmessig sårbar og har innvirkning på hans psykologiske. Selvrespekt tillater derimot vekst, modenhet og hjelper til med å dyrke egenverd. Det er ikke defensivt og forbedrer ens fysiske, mentale og psykologiske helse.

Oppsummering av forskjellene mellom ego og selvrespekt

Punkt av forskjell

Ego

Underliggende følelse

Stolthet, usikkerhet, selvtillit

Underliggende årsaker

Feil foreldre, ødelagte hjem, mobbing.

Underliggende motivasjon

Få makt, beskytt selvet mot kritikk, forsvar deg selv.

Effekt på mennesker rundt

Folk rundt er ulykkelige og føler seg ydmyket.

Konsekvens

Gjør personen avhengig og følelsesmessig sårbar.

Pekere for å balansere ego

 1. Tenk før du handler.
 2. Prøv å se hva andre føler.
 3. Godta kritikk.
 4. Innrøm når du tar feil.
 5. Kommuniser tydelig.
 6. Ikke søk oppmerksomhet.
 7. Respekter andre.
 8. Innrøm når du tar feil.

Pekere for å bygge selvrespekt

 1. Elsk deg selv.
 2. Tro på det du gjør.
 3. Identifiser dine sterke og svake sider.
 4. Kompromiss, men klokt.
 5. Tenk positivt.

Det hevdes at ego og selvrespekt er i de to ytterste endene av et kontinuum. Overdreven selvrespekt bringer inn egoet. Både ego og selvrespekt eksisterer i hver enkelt av oss, og vi må vite hvordan vi får den perfekte balansen i dem. Selvkjærlighet og selvtillit er viktig for vår vekst, men den skal ikke nå et punkt der vi blir egoistiske og ikke kan akseptere virkeligheten. Det er viktig å ha tillit til deg selv og være trygg på dine handlinger.

Som Albert Einstein hadde vittig sagt

Ego = 1 / Kunnskap. Jo mer kunnskap, jo mindre ego.

Populære Innlegg

Forskjellen mellom is og vaniljesaus
Mat

Iskrem er en søtet frossen mat som vanligvis tas som dessert eller matbit. Det er vanligvis laget av fløte eller melk og ofte kombinert med andre

Forskjeller mellom bjørnemarked og oksemarked

I ethvert marked blir den generelle tilstanden enten beskrevet som bearish eller bullish, avhengig av om prisene på verdipapirer stiger eller faller over en viss periode

Forskjellen mellom Cedar og Gran

Cedar vs Spruce Pinaceae eller furufamilien er en stor og mangfoldig trefamilie med mer enn 250 arter som kan bli opptil 100 meter høye. Den

Forskjellen mellom rock og pop

Rock vs Pop Popmusikk er en sjanger av musikk som ofte blir sett på som det mykere alternativet til rock. Det utgjør typen sanger som er relativt korte

Forskjellen mellom fugleinfluensa og svineinfluensa

Hva er fugleinfluensa? Fugleinfluensa (H5N1) er en type A influensa som forårsaker en infeksjon som oftest rammer ville fugler. Infeksjonen kan også spre seg til fjærfe.

Forskjellen mellom vedisk religion og hinduisme

Innledning Vedisk religion er grunnlaget for hinduismen, og troen og ritualene i hinduismen har sine røtter i den vediske religionen. De overfladiske forskjellene