Forskjellen mellom økonomi og økonomi

tilbud etterspørsel

Det er en betydelig forskjell mellom økonomi og økonomi. For å forstå forskjellene må vi forstå hver av kategoriene og lære deres grunnleggende prinsipper.Finans er en forvaltningsvitenskap. Det er tre generelle finansområder: forretningsfinansiering, offentlig økonomi og personlig økonomi. Det grunnleggende prinsippet for økonomi er å spare penger og låne ut penger. Disse operasjonene utføres ved hjelp av finansinstitusjoner. Vitenskapen om økonomi handler om innbyrdes forhold mellom begrepene tid, risiko og penger.Økonomi er en samfunnsvitenskap. Vitenskapen om økonomi studerer produksjon, forbruk og distribusjon av tjenester eller varer. Vitenskapen om økonomi prøver å forklare hvordan økonomier fungerer og hvordan ulike økonomier samhandler. Analysen av vitenskapen om økonomi brukes på forskjellige felt som økonomi, næringsliv, myndigheter, utdanning, jus, politikk, sosiale institusjoner, vitenskap og mange flere.

Hovedforskjellen mellom økonomi og økonomi er at finans helt fokuserer på maksimering av rikdom. I motsetning til økonomien fokuserer økonomien på optimalisering av verdsatte mål. Hvis vi forstår fakta på denne måten, kan vi si at økonomi er en delmengde av økonomi.Finans fokuserer på forvaltning av penger og eiendeler. Finansielle kurs lærer hvordan aktivamarkedet fungerer, og økonomikurs lærer optimalisering i stedet for å fokusere. Vilkårene for økonomi og økonomi brukes ofte i hverdagens tale og press om hverandre. De beste ordene for å beskrive disse vitenskapene er sosioøkonomi og sosioøkonomi. Ordet sosio vil beskrive de sosiale aspektene av problemet.

Ved å bare bruke det grunnleggende fra både økonomi og finans, kan vi si at finans er studiet av finansmarkedene. Finansmarkedene koordinerer interessene til långivere og låntakere som driver forretninger i markedet. Studiet av økonomi er mer studiet av varer og tjenester som sirkulerer i samme marked.

Det finnes forskjellige typer økonomi, de mest nevnte typene er følgende:Personlig økonomi ‘“ personlig økonomi dreier seg om økonomi til et individ eller en familie. De viktigste spørsmålene om personlig økonomi handler om beløpet, opprinnelsen, sikkerheten og beskatningen av pengene som trengs for den spesifikke personen eller familien for deres overlevelse.
Bedriftsfinansiering ‘“ bedriftsfinansiering er en prosess for å skaffe de nødvendige midlene som er viktige for virksomheten i selskapet.
Statsfinansiering ‘“ den økonomiske aktiviteten i et land, en stat eller en by kalles statsfinansier eller offentlige finanser.

Vi kan også finne forskjellige typer økonomi også. De mest nevnte typene økonomi er:

Mikroøkonomi: mikroøkonomi studerer interaksjoner mellom individuelle markeder. Ved siden av markedene fokuserer mikroøkonomi på spesialisering og tilbud og etterspørsel.
Makroøkonomi: makroøkonomi retter seg mot de samme objektene som mikroøkonomi bare i større skala. Det fokuserer ikke på enkeltmarkeder, men på store, nasjonale variabler. Disse variablene kan være nasjonalinntekt og produksjon, prisvekst og arbeidsledighet.

bok-ikon

Populære Innlegg

Forskjellen mellom mental helse og emosjonell helse

Både mental og emosjonell helse er viktig i vårt subjektive velvære. En balanse mellom våre kognitive prosesser og affektive tilstander er avgjørende i

Forskjellen mellom PSI og PSIG

Trykk, uansett hvordan det produseres, kan måles og spesifiseres på mange forskjellige måter, men blir ofte målt i 'pounds per square inch (eller psi)'.

Forskjellen mellom refleksjon og refraksjon

Refleksjon vs refraksjon Fenomenet med at en lysstråle kommer tilbake etter å ha truffet en overflate kalles refleksjon. For å si det enkelt, er speilbildene hva

Forskjellen mellom biljard og basseng

Både biljard og basseng er innendørssport. Biljard er et referansenavn gitt til en haug med tre spill; lomme biljard, snooker carom biljard. Alle de

Forskjellen mellom stål og glassfiberdører

Stål mot glassfiberdører Det er ikke mye forskjell i strukturen til stål- eller glassfiberdører, da de begge har samme type inngangssystem, ramme,

Forskjellen mellom CIMA og ACCA

CIMA og ACCA Den profesjonelle kvalifiseringen av regnskap har blitt veldig viktig på grunn av de komplekse forretningsstrukturene og den stadig voksende