Forskjellen mellom Devil og Demon

Selv om noen sier at både ondskap og demon er rampete som alltid vil ødelegge, er sannheten mellom de to at det er en forskjell. Demon er alltid ment å være ondskapens ånd med den hensikt å ødelegge noe mens djevelen er den høytstående onde ånden, innenfor Abrahams, monoteistiske religioner inkludert kristendommen. Det er den grunnleggende forskjellen på de to. Men ordene demon og djevel kan brukes på en hvilken som helst måte når de brukes i et bredere emne. Ta en grundig titt her og se forskjellen.Hva er djevelen?

Kristne tror ofte at djevelen faktisk er Satan. I følge den hellige skrift var Satan eller djevelen opprinnelig en opprørsk engel som opprør mot Herren Gud med en hær av demoner. Konsekvensen blir en fordømmelse fra Gud. Djevelen hater alle mennesker og selve Guds skaperverk, og elsker også å motsette seg den allmektige Gud, og djevelen har arbeidet med å spre løgn og ødelegge menneskeheten.Hva er Demon?

En ond ånd som kan kalles et overnaturlig ondt monster. Begrepet i seg selv er definitivt ikke assosiert med noe spesifikt trossystem. Bruken av ordet demon avhenger av religion og kultur på grunn av forskjeller i deres tro. Et eksempel på det vil være, den hinduistiske demonen som kallesrakshasog det hebraiske ordetShedim. Krav anses vanligvis for å være lavere i rang, og de er underordnet Djevelen.

Forskjeller mellom djevelen og demonen

Navn på djevelen og demonen

I Skriften er Satan eller Lucifer navnet på djevelen. Mens 'demon' er et ord som kommer fra ordet daimon, som på gresk betyr 'å vite'. Tanken er at de er mer intellektuelle enn mennesker. Det antikke Hellas har et ord som betyr en kraftig ånd, det vil si daimon. Selve ordet ”demon” dukket opp i 63 tilfeller i Det nye testamente. En demon har mange titler mens djevelen bare har få, for eksempel heter det i Hebew Asmodeus, i Avestansk kultur kalles en demon Aesma-daeva, og i islam kalles det en Jinn. I den kristne bibelen kalles en demon også Azazel og Beelzebub. I andre religioner og trossystemer er disse navnene demoner atskilt fra djevelen, mens andre sier at disse navnene er et uttrykk for djevelen.Selv når noen betraktes som individuelle demoner, blir noen ofte tenkt å være under Djevelens direkte kontroll. Dette identifiserer bare de som er tenkt på som djevelen.
Djevelen kalles noen ganger Lucifer , spesielt når han beskriver ham som en engel før han falt, selv om referansen i Jesaja 14:12 til Lucifer, eller morgensønnen, er en henvisning til en babylonsk konge.

Beelsebub er opprinnelig navnet på en Filistinen gud (nærmere bestemt en bestemt type Baal , men brukes også i Det nye testamentet som et synonym for Satan.

Bruk av både Devil og Demon

Ordet djevel brukes om Satan, som tilhører en gruppe engler som kalles kjeruber. (Esekiel 28:14). Men når vi refererer til en høytstående, sterkere demon, kan ordet djevel også brukes. Djevelen kan også brukes når det refereres til en demon som leder en bestemt gruppe. Djevelen har større ondskap enn demoner.Det må huskes at ordet daimon sammen med ordet daimonion begge brukes som entall og flertall i Skriften, spesielt Det nye testamente, det er demoner og demon. Men de har aldri blitt brukt på en måte som er utvekslet med diabolos, djevelen, for det er bare en djevel.

Work of Devil and Demon

I vid forstand fungerer demonene som Satans ambassadør for å gjøre sin plan for å motarbeide Herren, den allmektiges, vilje. Satan har begrensede opplevelser som en skapning fordi han, akkurat som mennesker, ikke er Skaperen, det er derfor demoner utvider Satans makt. Sannheten er at noen ganger virker det som om Satan tror at han er allvitende og allestedsnærværende, men faktisk er han ikke det. Sannheten er at demoner er den som strekker ut Satans kraft og aktivitet. Noen ganger blir vi lurt når vi tenker at Satan gjør alt (Efeserne 6: 11-12).

Religion invloved i Devil and Demon

Djevelens religiøse identitet er spesifikk bare i noen religioner som kristendom, jødedom og islam, på den annen side blir demoner i stor grad assosiert med forskjellige trossystem. Det betyr at bare kristendom, jødedom og islam har Djevelen om deres religion .

Evilness of Devil and Demon

Demoner er mindre rampete og onde enn deres overlegne djevel, årsaken til det vil være rangene til demonene som er lavere enn djevelen.

Opprinnelsen til Devil and Demon

Både djevelen og demonene er skapelser av den suverene Gud, skapt for hans formål ved å vise sin herlighet i generasjonene framover etter at han sendte sin sønn Jesus Kristus for å beseire djevelen en gang for alle ved korset. Djevelen identifiseres av Den hellige skrift som skapningen personifisert som en slange som gjorde en overbevisende innsats for å friste Eve på å være ulydige mot den allmektige Gud og spise frukt som Gud forbyr å spise.

Mens demoner er de himmelske vertene opprettet av Gud opprinnelig som engler, mente Gud at disse englene gjorde opprør og ble fordømte onde skapninger kjent som demoner. Kristne ser på demoner som engler som ble falt på grunn av opprøret. Noen ganger sies guder og gudinner fra andre trossystemer og kulturer å være 'demoner'.

Identifikasjon av djevelen og demonen

Djevelen er identifisert som “den gamle slangen” og “dragen” i Åpenbaringen av Jesus Kristus 12: 9, 20: 2 og blir også identifisert som Satan. Djevelen er personen som er fienden til Guds utvalgte og Herren Gud selv. En høyt rangert falsk, irettesatt engel som ble fordømt til å bli en ond skapning. Han er overlegen for englene som blir fordømt på grunn av opprøret. På den annen side ble Demon i Det nye testamente omtalt som djevelens tjener.

Djevelens og demons natur

Djevelen er ondskapens øverste ånd mens demoner er et ondt overnaturlig vesen. Mens begrepet demon brukes bredt i religion, litteratur, mytologi, okkultisme, skjønnlitteratur og folklore.

Når vi går tilbake til det opprinnelige greske ordet demoner, kan vi få betydningen som 'å vite', og vi kan se at det viser at demoner er skapninger med et høyere intellekt som bare mennesker. Men dette er bare en formodning.

I religionene i den gamle østlige regionen og også i tradisjonene som stammer fra Abraham fra Bibelen, og som inkluderer den kristne studien av demoner i middelalderen eller eldgamle tider, uttalte de at demoner ble fremstilt som den skadelige skapningen, her på jorden som får mennesker til å bli besatt, og krever eksorsisme. Demoner er under Djevelens kontroll

Rolle av djevelen og demonen

I Bibelen er Djevelens rolle bredere enn demonene. Demonens rolle kan sees spesifikt i skrifter fra apostlene og disiplene til Jesus i evangeliet, spesielt Markusevangeliet, Jesus blir sett på å kaste ut en rekke demoner fra de menneskene med forskjellige typer sykdommer. Mens Djevelens verk finnes spesielt i Esekiels og Åpenbaringens bøker, med noen sitater fra apostelen Paulus i noen av hans brev.

Skriften sier eksistensen av demoner. Det er mange demoner, men det er bare en djevel. Diabolos, som betyr 'bagvaskere' tilsvarer begrepet 'djevel' på gresk. Brukes som entall alltid, dette ordet er forbundet med djevelen.

Mens demoner blir sett på som flertall når de blir henvist i Det nye testamente da Jesus fordømte dem.

Oversikt over djevelen og demonen

Sammendrag av Devil Vs. Demon

Nå, fordi annen engelskspråklig oversettelse tilsvarer det greske ordet for 'demoner' som 'djevler', kan det hende at ikke forskjellen antydes i begynnelsen, og det forvirrer mennesker. Demoner er mange, men Djevelen er bare en.

I Den hellige skrift står et eksempel på Guds suverenitet, selv i demoner og djevler, i 1. Samuel 16 og 18 når Gud sender onde skapninger for å eie Saul for å straffe ham fordi han ikke følger Guds instruksjoner. Det viser Gud i sin suverenitet, befaler og bruker demoner for at hans formål skal skje.

Derfor er demoner og til og med djevelen under den store autoriteten til den levende Gud. Derfor blir Guds folk forløst fra kraften til disse onde skapningene og sikret i hendene på den levende Gud på grunn av det Herren Jesus Kristus har gjort og gjør akkurat nå.

Populære Innlegg

Forskjellen mellom seksualitet og seksuell orientering

Disse to konseptene forveksles lett fordi det ser ut til at linjene mellom bruken er litt uskarpe. Forskjellen i betydningen av de to

Forskjellen mellom merkevaresjef og markedssjef

Et merkevares image kan i stor grad påvirke virksomheten enten positivt eller negativt. Det er av denne grunn at bedrifter investerer mye i merkevarestyring så vel som

Forskjellen mellom FSC og SFI
Ord

FSC vs SFI FSC, Forest Stewardship Council sertifiseringssystem og SFI, Sustainable Forestry Initiative av American Forest & Paper Association

Forskjellen mellom dobbel størrelse og queen size

Double Size vs Queen Size Kan du forestille deg et hjem uten seng? Ville det være mulig for deg å ta din sårt tiltrengte søvn og hvile på en annen overflate enn

Forskjellen mellom Flash Suppressor og Muzzle Brake

Helt siden oppfinnelsen av skytevåpen og krutt av kineserne, ble det gjort mange forbedringer av dem gjennom årene, noe som førte til de sofistikerte armene og

Forskjellen mellom KDE og GNome

KDE vs Gnome Linux ble designet basert på Unix. Som en konsekvens var et grafisk brukergrensesnitt eller GUI egentlig ikke i forkant av utviklingen, og det var det