Forskjellen mellom tvang og utilbørlig innflytelse

Tvang og unødig innflytelse er to begreper, som ofte er brukt i avtaler og kontrakter som involverer forskjellige parter.

Bruk av makt og trusler for å overbevise et individ om å bli enige eller utføre spesifikke vilkår følger under tvang og unødig innflytelse. Imidlertid kan et betydelig antall individer ikke se forskjellen mellom begge begrepene som gjør at de bruker ordene om hverandre eller i stedet for hverandre, noe som resulterer i forvirring og manglende forståelse.Denne artikkelen fremhever forskjellene mellom tvang og unødig innflytelse som angitt i ulike forskningsstudier.Forskjellen mellom tvang og unødig innflytelse 4

Hva er tvang?

Tvang er et begrep som brukes til å referere til en situasjon der individ tvinger en annen person til å godta spesifikke vilkår eller bestemmelser ved bruk av trusler. Partiet skremmer den andre parten til å avtale visse vilkår mot hans eller hennes vilje. Tvang kan innebære trusler om å drepe en person, skade familiemedlemmer eller kjære, og torturere personen blant andre ulovlige handlinger.Forskjellen mellom tvang og unødig innflytelse 4

Hva er unødig innflytelse?

Uttrykket unødig innflytelse brukes til å referere til bruk av maktposisjon eller innflytelse til makt et individ til å godta visse vilkår mot hans eller hennes vilje. Det er viktig å fremheve at unødig innflytelse innebærer bruk av autoritet og mentalt press for å tvinge en bestemt person til å inngå en bindende avtale.

Forskjellen mellom tvang og utilbørlig innflytelse

1) Handlingens art ved tvang og unødig innflytelse

En av hoved forskjellen mellom tvang og unødig innflytelse er arten de to ulovlige handlingene utføres gjennom. Tvang bruker fysiske trusler for å tvinge et bestemt individ til å godta visse vilkår mot hans eller hennes vilje. Det er viktig å fremheve at tvang innebærer den fysiske kraften av voldelig natur for å få samtykke. Noen av taktikkene som brukes i tvang inkluderer trusler om å drepe en person og trusler med å skade familiemedlemmer eller kjære. På den annen side bruker unødig innflytelse moralsk press for å tvinge en person til å godta en bindende avtale mot hans eller hennes vilje.2) Partene involvert i tvang og unødig innflytelse

Den andre forskjellen mellom tvang og unødig innflytelse er at de involverte partene er forskjellige. Intimidering utføres vanligvis av partene som er involvert i en kontrakt eller avtalen der han eller hun tvinger den andre parten til å godta vilkårene under vurdering. Videre blir fremmede ofte brukt til å tvinge enkeltpersoner til å godta visse forhold som de vil lide spesifikke fysiske skader. På den annen side er det funnet at unødig innflytelse bæres av den overordnede parten for å tvinge den svakere parten til å godta kontrakten. Folk med autoritet har også vært kjent for å bruke sine krefter til å tvinge svakere individer til å godta spesifikke ugunstige vilkår.

3) Kriminell handling i tvang og unødig innflytelse

Den andre forskjellen er at tvang er en straffbar handling, som er straffbar etter loven samtidig som unødig innflytelse er ikke en kriminell handling, noe som betyr at den ikke er straffbar ved lov. En person som får samtykke gjennom fysiske trusler mot uvillige individer, kan straffes etter straffeloven i Commonwealth-landene og risikerer bøter eller fengselsstraff eller begge deler. På den annen side anses unødig innflytelse som ulovlige handlinger, noe som ikke er straffbart i henhold til straffeloven i forskjellige land. Det er imidlertid viktig å fremheve at et individ som får samtykke gjennom unødig innflytelse, kan bli belastet under retten under misbruk av autoritet eller maktposisjoner for å få godkjenning mot et lavere rangers partis vilje.

4) Tidligere forhold for tvang og unødig innflytelse

Forskningsstudier har fremhevet at den andre bemerkelsesverdige forskjellen mellom tvang og unødig innflytelse er at press ikke krever et tidligere forhold mellom partene, mens unødig innflytelse krever et forhold mellom de aktuelle partene. En fremmed kan tvinge en annen part til å gå med på å inngå en bindende avtale mot hans eller hennes vilje ved bruk av fysiske trusler. Dette er ikke det samme for unødig innflytelse fordi et tidligere forhold er nødvendig for at en skal håndheve sin makt overfor andre lavtstående individer slik at de kan godta hans eller hans krav. Det er registrert at eldre medlemmer av organisasjonen som har autoritet og makt har fått samtykke fra andre individer gjennom mentalt press. Dessuten kan et eldre familiemedlem bruke ansienniteten sin for å få godkjenning fra yngre familiemedlemmer.

5) Skadesløsholdelse og kompensasjon

Det oppstår en forskjell mellom skadesløsholdelse og erstatning hvis de tvungne og urimelig berørte partene rapporterer forholdene til myndigheten. Alle fordeler og rettigheter, som ble mottatt under tvang, skal gjenopprettes tilbake til den tvungne siden slik at de kan gå tilbake til sin opprinnelige stilling, skadesløsholdelse. Under urettmessig innflytelse skal alle fordeler og rettigheter som ble ervervet under utilbørlig påvirkning tilbakeføres til sin opprinnelige Eieren under ledelse og instruksjoner fra presiderende domstol.

6) Bevis og bevis på tvang og unødig innflytelse

Til slutt, enhver part som hevder å være tvunget til å godta visse avtaleforpliktelser, må bevise utenfor rimelig tvil for retten. Det antas ikke av loven at et bestemt individ fysisk ble tvunget til å inngå en bindende avtale. Under utilbørlig innflytelse kan domstolen anta at mentalt eller moralsk press ble brukt for å tvinge en bestemt part til å godta absolutt vilkår. I tillegg må parten som en slik formodning hviler mot, motbevise påstandene gjennom forsvarlige bevis.

Forskjellen mellom tvang og unødig innflytelse: sammenligningstabell

Forskjellen mellom tvang og utilbørlig innflytelse

Sammendrag av tvang vs. unødig innflytelse

  • Tvang og unødig innflytelse er essensielle begreper som brukes i kontrakter som enkeltpersoner burde forstå.
  • Folk trenger å forstå betydningen av de to begrepene slik at de kan være i stand til å forklare hva de står overfor i sine respektive områder i stedet for å blande mellom de to.
  • Videre er det viktig for enkeltpersoner å skille mellom de to begrepene slik at de kan være forberedt på enhver uforutsett eventualitet.

Populære Innlegg

Forskjellen mellom serie og parallelle kretser

Serie mot parallelle kretser En elektrisk krets kan settes opp på mange måter. Elektroniske enheter som motstander, diode, brytere og så videre, er komponenter

Forskjellen mellom Kinect og Wii

Kinect vs Wii Selv om Wii ikke er det første forsøket på bevegelseskontrollere, er det absolutt den første markedsførbare og brukervennlige implementeringen. Annen

Forskjellen mellom en gave og en gave

Å gi gaver og motta gaver er begge handlinger som får oss til å føle oss bra. Vi kan uttrykke den samme følelsen når vi sier at vi gir gaver eller

Forskjellen mellom klima og temperatur

Hva er klima? Klima representerer de gjennomsnittlige forholdene i atmosfæren som opprettholdes over lang tid. Dette inkluderer temperatur, lufttrykk og

Forskjellen mellom bolsjevikker og sovjeter

Innledning: Bolsjevikker som bokstavelig talt betyr flertall på russisk, var den dominerende fraksjonen til det russiske sosialdemokratiske arbeiderpartiet. Bolsjevikene, grunnlagt

Forskjellen mellom Tornado Watch og Warning

Tornado Watch Vs Warning Meteorologer, værmeldere og tornadojegere trenger alle å vite om de forskjellige værforholdene, som må være