Forskjellen mellom katolsk og jødisk

judeneKatolsk vs jødisk

De major forskjell mellom katolikk og jødisk er at katolikk er en kristen trosretning og jødisk, eller jødedom, er en religion som kom før kristendommen. Begge religionene har sine røtter i Torah , eller det kristne gamle testamentet. Både jøder og katolikker tror på historien om Adams skapelse, og at utvalgte Guds folk kalles jøder. Begge tror på Messias som kommer, men jødene har en annen tro enn katolikker. Katolikker tror at Jesus Kristus var den Messias jødene lette etter, mens jødene tror at Messias ennå ikke har kommet.Katolikker anerkjenner Bibelen og den apostoliske tradisjonen. De ser på biskopen i Roma som den universelle pastoren. Kristen tro er etablert på basis av jødedommen og tror på menneskehetens frelse, sammenlignet med Jødisk tro som ikke har akseptert Jesus som Messias til nå. I motsetning til katolikker har jødiske mennesker ikke en tro på at Jesus Kristus er Guds sønn, mens katolikker ber til hellige og tror på syndenes bekjennelse.Faktisk er det også de som følger med Jesus Kristus som aksepterte kristendommen over jødedommen, siden de trodde at Messias de ventet på hadde kommet i form av Jesus Kristus. Katolikker anerkjenner jødene hele tiden, og ber for dem. De anses heller ikke å være mot jødene, siden de begge følger samme gamle testamente.

Forskjellene mellom jødedommen og kristendommen er begreper om Gud, syn på Jesus Kristus, fri vilje og arvesynd, død, himmel og helvete. Jødiske folk tror på monoteisme, mens katolikker tror på treenigheten. For en jødisk person er Jesus Kristus en fantastisk lærer, men ikke en inkarnasjon av Gud, mens kristendommen dreier seg om dette sentrale temaet om at Jesus Kristus er Messias og Guds sønn. Jødiske folk tror på fri vilje og valget som mennesker får ved fødselen å velge flink over dårlig, mens kristnes tro er at folk er gode eller dårlige av fødselen. Jødene tror på døden og livet etterpå, som katolikker, men konseptet deres om helvete og himmel er annerledes.Sammendrag:

1. Katolikker tror på treenigheten, mens jødiske mennesker tror på begrepet en Gud.
2. Jødiske mennesker tror på Jesus Kristus som lærer, mens katolikker tror at han er Guds sønn.
3. Katolikker er ikke antijødiske, og de anerkjenner jødedommen.
4. Jødiske og katolikker er begge troende til Det gamle testamentet, eller Torah.
5. Katolsk og jødisk tro avviker i konsepter om fri vilje, arvesynd og død, og har forskjellige synspunkter om himmel og helvete.

Populære Innlegg

Forskjellen mellom hundeår og menneskeår

Dog Years vs Human Years Det sies at 1 hundeår tilsvarer 7 menneskeår, fordi hunder har en tendens til å vokse raskere enn mennesker. Dette er den vanlige enheten forForskjellen mellom aktiv og passiv transport

Aktiv transport vs passiv transport Så lite som de er, bærer celler i kroppen noen veldig viktige prosesser dypt inne. Disse prosessene er alle viktige for

Forskjellen mellom varme og nødvarme

Varme mot nødvarme Ved bruk av en standard varmepumpe møter brukerne ofte begrepene varme og nødvarme. For de som driver slikt utstyr bare

Forskjellen mellom PTT og PT

PTT vs PT PTT er 'delvis tromboplastintid', og PT er 'protrombintid.' Både PTT og PT er tester som brukes til å måle tiden det tar for blodet å koagulere.

Forskjellen mellom NP og PA

NP vs PA Selv om du ikke er en del av det medisinske miljøet, lønner det seg å lære om det grunnleggende om begreper som PA, NP, RN og lignende. Dette er spesielt

Forskjellen mellom vaping og røyking

Røyking er en av de mest vanedannende vanene. Denne vanen forårsaker mer enn 480 000 dødsfall i USA, for ikke å nevne uønskede helseeffekter