Forskjellen mellom Cat C og Cat D

Cat C står for Kategori C og Cat D for Kategori D. I sin enkleste form brukes en Cat C eller Cat D for å identifisere biler som er avskrevet av forsikringsselskaper. Bilene har for det meste blitt avskrevet på grunn av kosmetiske skader. Skaden kan ha blitt forårsaket av en kollisjon, brann, flom, tyveri eller annen grunn . Dette betyr ikke at bilen ikke lenger er trygg; det betyr bare at det ikke er økonomisk lønnsomt å reparere kjøretøyet.

Kostnaden for å reparere skaden overstiger markedsverdien på bilen, og forsikringsselskapet bestemmer seg derfor for å avskrive bilen i stedet for å få den reparert. De høye reparasjonskostnadene skyldes at forsikringsselskaper må reparere med originale deler og på autoriserte sentre, noe som øker reparasjonskostnadene. Når forsikringen har utbetalt til bileieren, blir kjøretøyet eiendom for forsikringsselskapet, eller noen selskaper vil tillate den opprinnelige eieren å beholde det avskrevne kjøretøyet.Bilene selges ofte til handelsmenn for å få tilbake noen av de tapte kostnadene, men salg er til en redusert pris. Den næringsdrivende kan deretter fikse kjøretøyet til lavere priser, da ingen offisielle kanaler trenger å følges. Bilen tilbys for salg i bruktbilmarkedet for å realisere fortjeneste for den næringsdrivende.Hva er Cat C?

En bil som er klassifisert som kategori C har nok skade til at kostnadene for å reparere bilen vil være mer enn kjøretøyets markedsverdi. Bilen blir avskrevet og forsikringen betaler ut det aktuelle beløpet. Det er mulig å fikse kjøretøyet, men det gir ikke mening å reparere det økonomisk.Hva er Cat D?

Reparasjonene på et Cat D-kjøretøy koster mindre å reparere enn kjøretøyets markedsverdi. Forsikringsselskaper bruker imidlertid mer enn bare reparasjonskostnader for å bestemme hvilken klassifisering et kjøretøy skal få. For eksempel må reparasjonskostnader også inkludere kostnader som inspeksjonsgebyrer etter reparasjon og kostnadene ved å gi kunden en høflighetsbil. Disse kostnadene sammen kan gjøre det uforsiktig økonomisk å få forsikringsselskapet til å reparere bilen.

Forskjellen mellom Cat C og Cat D

  • Reparasjonskostnader i Cat C og Cat D

Kostnaden for å reparere en Cat C-bil er over markedsverdien, mens kostnaden for å reparere en Cat D-bil er betydelig, men mindre enn markedsverdien.  • Markedsverdi på Cat C og Cat D

Markedsverdien til et Cat C-kjøretøy er mindre enn det ville koste å reparere kjøretøyet. markedsverdien av Cat D-biler er mer enn reparasjonskostnadene.

  • Økonomisk levedyktighet for Cat C og Cat D

For et Cat C-kjøretøy vil forsikringsselskapet bruke mindre hvis de betaler ut markedsverdien av bilen enn om den hadde blitt reparert. For et Cat D-kjøretøy kan det være fornuftig å avskrive bilen ettersom reparasjonene koster nesten like mye som markedsverdien, og et fortjeneste fortsatt kan realiseres av forsikringsselskapet.

  • Videresalg

En Cat C-bil kan selges av forsikringsselskapet til en uavhengig forhandler som reparerer kjøretøyet for egen kostnad, men som bare vil oppnå en liten fortjeneste. En Cat D-bil som selges av forsikringsselskapet til en uavhengig forhandler, vil tillate forhandleren å reparere bilen og selge den med høyere fortjeneste ettersom kjøpesummen er rimeligere.

Cat C vs. Cat D: Sammenligningskart


Sammendrag av Cat C vs Cat D

  • Både kategori C- og kategori D-kjøretøyer har blitt skadet av kollisjon, kriminell aktivitet, flom eller på annen måte.
  • Kostnaden for å reparere skaden skiller kategori C fra kategori D. En Cat C-bils reparasjonskostnad overstiger markedsverdien; mens Cat D-bilen koster mindre å reparere enn markedsverdien.
  • Cat C-biler kan berges og selges til lave kostnader etter reparasjoner; Cat D-biler er mer bergbare og selges til høyere priser etter å ha blitt reparert.

Populære Innlegg

Forskjellen mellom kommunisme og anarkisme

Kommunisme vs anarkisme Innledning Anarkisme er en politisk ideologi som er basert på prinsippet om borgernes individuelle frihet. Ifølge

Forskjellen mellom tyranni og diktatur

Konseptuell bakgrunn Å dykke dypt inn i historien om statlig styring ville fortelle oss at ingen negative konnotasjoner var knyttet til de to ordene; tyranni &

Forskjellen mellom Blackberry og HTC

Blackberry vs. HTC Blackberry gjorde e-postmeldinger helt bærbare, og har vært ledende i dette aspektet siden. HTC var en gang en uklar PDA-produsent, men

Forskjellen mellom fascisme og imperialisme

Fascisme vs imperialisme Fascisme er en ideologi startet i Italia. Fascisme er en reaksjonær bevegelse som er basert på avvisning mot sosiale teorier

Forskjellen mellom aper og aper
Dyr

Apes vs Apekatter Aper og aper er dyrene som brukes til studier og undersøkelser veldig ofte. Selv om det er noen likheter i begge dyrene, er

Forskjellen mellom svart og grønn te
Mat

Svart te vs grønn te Te generelt kommer opprinnelig i forskjellige varianter laget av en vanlig plante, Camellia Sinesis, at slik drikke eksisterte siden