Forskjellen mellom kapitalisme og merkantilisme

Kapitalisme vs MerkantilismeKapitalisme utviklet seg fra merkantilisme, og mens begge økonomiske systemer er innrettet mot fortjeneste, har disse systemene forskjeller i måten dette oppnås på. Kapitalisme er et økonomisk system som arbeider rundt begrepet velstandsskaping i jakten på økonomisk vekst for nasjon mens merkantilisme fokuserer på akkumulering av formue gjennom utvinning av formue som de mener måles med mengden gullgull som nasjonen har i sin besittelse. Innsats av velstandsutvinning forsterkes av kolonisering for å få mer rikdom.Kapitalister ser på det enkelte medlem av samfunnet som den sentrale figuren i velstandsskaping. De tror at rikdommens rikdom kan vokse gjennom den enkeltes produktive innsats. De ser på enkeltpersoner som naturlig konkurransedyktige. Som sådan vil de forbedre sine ferdigheter for å oppnå større effektivitet i å tilføre verdi til sin egen formue og følgelig bidra til den økonomiske suksessen til nasjonen. Det er ingen forhåndsdefinert slutt på velstandsskaping. Nasjoner må fortsette å bli rikere hver dag. Merkantilister mener derimot at rikdom er endelig, og ferdighetene til folket bør derfor finpusses for større effektivitet i utvinning av slik rikdom. De støtter videre ideen om at en nasjon skal diversifisere og selge varer til andre land for å samle mer rikdom mens man unngår import av varer og tjenester i rekkefølge for å opprettholde en positiv handelsbalanse. Den positive handelsbalansen betyr at mer gull går til statskassen.

Kapitalismen støtter et konkurransedyktig forretningsmiljø der kreftene mellom tilbud og etterspørsel bestemmer prisen på varer og tjenester. I merkantilisme drives og kontrolleres næringer av monopol som er beskyttet og støttet av regjeringen gjennom subsidier.Fra kapitalistenes synspunkt bør enkeltpersoner gis frihet og like mulighet til å skape velstand gjennom et fritt marked som har like konkurransevilkår og minimal regulatorisk inngripen. Individets frihet til å konsumere det han ønsker oppmuntrer ham til å produsere mer og følgelig få mer rikdom som vil gi ham mer kjøpekraft. Merkantilister motarbeider dette synet og hevder trenge for tunge regulering for å hindre folket i å forfølge sine naturlige egoistiske motiver for å samle rikdom for seg selv i stedet for å berike landet sitt. De mener til og med at folk skal tvinges til å være patriotiske og underkaste seg regulering. Merkantilister går i den grad at de forbyder folk å kjøpe luksusartikler fordi dette vil bety at en stor mengde penger strømmer ut av økonomien.

Merkantilisme blir nå ansett som utryddet mens kapitalismen er det mer populære systemet som er vedtatt av mange økonomier over hele verden.

Sammendrag:1. Kapitalismen ser velstandsskaping som nøkkelen til økonomisk vekst, mens merkantilismen mener at økonomisk velstand kan oppnås gjennom utvinning av rikdom.

2. Et kapitalistisk samfunn støtter et konkurransedyktig forretningsmiljø mens merkantilismen fortaler monopol.

3. Kapitalisme oppmuntrer forbrukerutgifter og livsglede fullt ut for å få økonomien til å vokse mens merkantilisme fraråder ekstravaganse hos forbrukere for å forhindre utstrømning av penger fra økonomien.

4. Merkantilisme anses nå som utdødd mens kapitalismen nyter verdensomspennende aksept.

Populære Innlegg

Forskjellen mellom Apostles 'Creed og Nicene Creed

Apostlenes og trosbekjennelsen fra Nicene er begge eldgamle med røtter fra begynnelsen av kirken. Kirken har i sin visdom valgt ut de to

Forskjellen mellom Nintendo Wii og Sony Playstation 3

Nintendo Wii vs Sony Playstation 3 Nintendo Wii og Sony Playstation 3 tilhører den 7. og den siste generasjonen av spillkonsoller. Selv om du kanskje

Forskjellen mellom GT2 og GT3

GT2 vs GT3 Porsche er kjente biler, og deres GT-biler er de som blir sett på som toppen av linjemodellene. Disse GT-bilene er mest vant til

Forskjellen mellom DVD-R og CD-R

DVD-R vs CD-R Teknologien i dag utvikler seg raskt. For så mange år siden brukte alle fremdeles VHS. Så følger CD-en eller CD-en. Etter

Forskjellen mellom SU og SUDO

SU vs SUDO I Linux- og UNIX-miljøene må du bruke SU eller SUDO for å få øyeblikkelig tilgang til en annen konto, vanligvis roten, mens

Forskjellen mellom MVVM og MVP

Hensikten med programvareutvikling er å bygge løsninger som imøtekommer behov og problemer for brukere og bedrifter. For å oppnå dette, forskjellige teknologier og