Forskjellen mellom Capex og Opex

(Capex) er en kapitalutgift og (Opex) er en driftsutgift er vilkår som ofte brukes i forretningsverdivurderinger. Virksomhetens faktiske verdi og hvordan verdien vil endres over en bestemt periode måles gjennom Capex og Opex.

Forskjellen mellom Capex og OpexHva er Capex?

Brukt som en kort form for kapitalutgifter, refererer capex til alle eiendeler og andre håndgripelige eller immaterielle faktorer som brukes av en forretningsorganisasjon for å generere inntekter. Investeringer påløper for å øke selskapets kapasitet til å skape velstand.Noen av investeringene som påløper gjennom investeringer inkluderer kjøp av maskiner, utstyr, eiendommer eller oppgradering av dagens apparat. Det er viktig å markere at alle eiendeler som er kjøpt under investeringer, svekkes over tid.

Hva er Opex?

Opex står for driftskostnader, som refererer til utgiftene organisasjonen har i løpet av vedlikeholdsprosessen og kjører eiendelene som genererer inntekter i organisasjonen.I tillegg registreres alle kostnadene i den daglige driften av organisasjonen, som administrasjonskostnader og forsknings- og designkostnader, som driftskostnader i regnskapet. Resultat før renter realiseres etter å ha trukket driftskostnader fra driftsinntektstallene.

Forskjellen mellom Capex og Opex

Forskjellen mellom Capex og Opex

Betydningen av Capex og Opex

Investeringer er et begrep som brukes til å beskrive organisasjonens kostnader når de kjøper eiendeler som vil bidra til å generere inntekter for organisasjonen i fremtiden.Investeringer kan også påløpe når en organisasjon velger å pådra seg kostnader i ferd med å reparere eller tilføre verdi til eksisterende eiendeler for å forlenge levetiden.

Driftskostnader refererer til kostnadene organisasjonen har i den daglige driften av bedriften, som kan omfatte administrative kostnader og andre kostnader som hjelper enheten å nå sine mål og mål.

Kostnader involvert i Capex og Opex

Investeringer innebærer enorme priser fordi de driver med å kjøpe anleggsmidler som maskiner som vanligvis er dyre. Selv om investeringene er veldig store, påløper de bare en gang i organisasjonens levetid.

For eksempel vil en organisasjon kjøpe en steinknuser som skal brukes hele organisasjonens levetid og kan bare erstattes hvis den anses som ikke tilstrekkelig til å støtte målene for organisasjonen.

På den annen side medfører driftskostnader tilbakevendende kostnader, som påløper så ofte for å sikre at virksomheten løper jevnt i inntjeningsprosessen. Driftsutgifter må betales for å sikre at organisasjoner kjører daglig.

Regnskap i Capex og Opex

Ved bokføring og utarbeidelse av regnskap trekkes ikke kostnader som er påført gjennom kapitalutgifter i perioden de ble pådratt. Varige driftsmidler avskrives, og immaterielle eiendeler amortiseres over tid, noe som betyr at kostnaden er spredt i ulike økonomiske perioder.

Kostnader som påløper når servering av driftsutgifter trekkes helt i perioden de ble pådratt fordi de ble brukt til å dekke utgifter for den regnskapsperioden. De kan ikke overføres til neste økonomiske periode.

Overskudd fra Capex og Opex

Fortjeneste opptjent når det er pådratt en kapitalutgift, skjer i en langsom og gradvis prosess fordi maskineriet vil bli drevet av organisasjonen i en lengre periode.

Selv om fortjenesten organisasjonen tjener etter en kapitalutgift er treg og gradvis, ender de opp med å bli mer etter å ha samlet seg etter en lang periode.

Inntekt opptjent av kostnader pådratt gjennom driftskostnader oppnås innen en kortere periode. Fortjeneste ved bruk av driftsutgifter kan være enorm, men tjenes en gang i motsetning til kapitalutgifter der fordelene er gradvis.

Eksempler på Capex og Opex utgifter

Noen av de typiske eksemplene på investeringer inkluderer kjøp av maskiner og utstyr, anskaffelse av immaterielle eiendeler som patenter, kjøp av land og kostnader forbundet med å bygge organisatoriske lokaler.

Noen av kostnadene knyttet til driftskostnader inkluderer lønn, vedlikehold og reparasjon av maskiner, verktøy som vann- og strømregninger, husleie, administrasjonsgebyrer og forsknings- og designkostnader.

Finanskilder i Capex og Opex

For å finansiere både kapitalutgifter og driftsutgifter, må organisasjonen skaffe økonomi. Finansiering av kapitalutgifter krever store summer, noe som betyr at ledelsen i organisasjonen kan ende opp med å låne fra utlånsinstitusjoner.

Utlånsinstitusjoner som banker tilbyr langsiktige lån som hjelper enheten til å pådra seg kapitalutgifter som å kjøpe en pakke med jord eller maskiner som lånet vil bli tilbakebetalt for i en avtalt periode, mer enn ti år.

På den annen side skaffer organisasjoner midler til å dekke driftskostnader fra fortjenesten opptjent av organisasjonen eller fra individuelle investeringer.

Økonomien som brukes til å dekke driftskostnadene er ikke veldig høy til tross for at den regelmessig påløper. Eiere av selskapet kan dekke slike kostnader fra individuelle besparelser og myke lån som betales innen en kort periode eller ved innkjøp fra venner og familiemedlemmer.

Forskjellen mellom Capex og Opex

Capex VERSUS Opex

Sammendrag av Capex vs. Opex

  • Capex står for kapitalutgifter som er kostnader som brukes til å kjøpe materielle og immaterielle eiendeler som vil bidra til å skape inntekter for organisasjonen.
  • Driftsutgifter er kostnader som påløper i virksomheten for å ivareta den daglige driften av enheten.
  • Noen av eksemplene på kapitalutgifter inkluderer kjøp av land, bygging av lokaler, kjøp av utstyr og maskiner, mens noen av eksemplene på driftskostnader inkluderer blant annet verktøy, leie og administrasjonskostnader.
  • I tillegg blir ikke investeringene regnskapsført og trukket i regnskapet i perioden de ble pådratt, men avskrives og amortiseres over flere regnskapsperioder mens driftskostnader blir trukket i perioden de ble forpliktet.
  • Andre forskjeller mellom kapitalutgifter og driftsutgifter inkluderer regnskapsmessige behandlinger, finansieringskilder og fortjeneste blant andre.

Populære Innlegg

Forskjellen mellom kristne og muslimer

Kristne mot muslimer Kristne og muslimer er forskjellige på mange måter. Kristne følger kristendommen mens muslimer følger islam. Kristne og muslimer også

Forskjellen mellom Opera og Opera Mini

Opera er en nettleser som kjører på Windows-, Linux- og Mac-stasjonære maskiner, og som en mobilapp for Android, mens Opera Mini-nettleseren bare er en mobilapp

Forskjellen mellom Bachelor of Arts og Bachelor of Science

Bachelor of Arts vs Bachelor of Science Grader på college er alle forskjellige. Noen faller under Bachelor of Science og andre under Bachelor of Arts. På

Forskjellen mellom Apple iPhone 4 og Blackberry Torch 9800

Apple iPhone 4 vs Blackberry Torch 9800 Blackberry er en velprøvd produktlinje for bedrifter, men den har mistet terrenget til andre smarttelefoner. De

Forskjellen mellom PAD og PVD

Udefinerte begreper: avdekke tolkningene av perifer vaskulær sykdom (PVD) og perifer arteriell sykdom (PAD) når vi går inn i den stadig skiftende

Forskjellen mellom UPS og USPS

UPS vs USPS På grunn av akronymer er det ganske enkelt å forvirre de to '', men hva er egentlig forskjellene mellom UPS og USPS? Hver gang du har en pakke