Forskjellen mellom advokat og advokat

advokatEn advokat er en person som kan gi juridisk rådgivning og har fått opplæring i lovgivning.

En advokat er en person som er lovlig tillatt å representere en annen person eller opptre på hans vegne. Faktisk er en advokat en agent som veileder virksomhet under autoritet som er begrenset og begrenset av et skriftlig dokument kalt brev eller fullmakt . Advokat er en offiser ved en domstol som er autorisert til å representere en person, inkludert en klient i juridisk virksomhet.I dag får en advokat tillatelse til å utøve alle plikter som en praktiserende advokat. Imidlertid må han ha tatt lov og må ha bestått advokateksamen.Advokater har stillinger som inneholder flere plikter og plikter. De er tvunget til å overholde en streng etisk kodeks. Advokater tar forskjellige roller avhengig av deres spesialiseringsfelt og stilling de har.

En advokat kan opptre som en tilhenger eller som en som ber for en annen eller som en som argumenterer for en sak. Han / hun kan også fungere som rådgiver, noe som betyr at advokaten kan være den som varsler, eller gir råd eller gir direkte råd. En advokat kan også kalles som advokat. Som supporter representerer han / hun sine klienter i strafferettslige og sivile rettssaker ved å fremlegge og levere bevis. Advokatdebatter i retten for å støtte og støtte sin klient. Som rådgiver rådgiver, veileder eller instruerer klienter om juridiske rettigheter, plikter og forpliktelser og foreslår handlingsmåter både i virksomheten og i personlige spørsmål. Alle advokater har lisens til å representere noen i retten, men det er advokater som spesialiserer seg på prøveverk. Disse advokatene er opplært til å utføre forskning, intervjue klienter og vitner, og samle relaterte detaljer for å forberede seg på rettssaker.En advokat kan også spesialisere seg i miljørett, immateriell eiendom og så videre. I dag er mange advokater i privat praksis. De fokuserer på strafferett der de representerer klienter som har vært involvert i kriminelle handlinger. Noen andre advokater fokuserer. på sivil lov der de hjelper klienter i testament, stiftelser, kontrakter og mange andre saker. Andre advokater kan velge å jobbe for advokatforeninger som private og ideelle organisasjoner for å hjelpe mindre heldige mennesker.


Populære Innlegg

Forskjellen mellom Novolog og Humalog

Innledning Insulin er et hormon som produseres av betaceller i bukspyttkjertelen. Etter hvert måltid frigjør betaceller dette hormonet i systemetForskjellen mellom øl og brennevin
Mat

Øl vs brennevin Det er en mengde forskjeller mellom hver type alkoholholdig drikke: øl, vin, brennevin og mange andre. For en kan det være en

Forskjellen mellom Kanchipuram og Dharmavaram Sarees

India er kjent som den nest største silkeprodusenten i verden, og er også populær for sin tradisjonelle slitasje, som for tiden er tilgjengelig over hele verden. Blant tradisjonelle

Forskjellen mellom 'Before' og 'Ago'.

Nøkkelen til å overleve i engelsktalende territorier, inkludert populære TV-serier, internettprogrammer, musikk og til og med politikk, er å ha god forståelse

Forskjellen mellom Google Assistant og Siri

Innimellom skjer det et tektonisk skifte i hvordan mennesker samhandler med teknologi. Multimilliarder dollar formuer venter når teknologigigantene definerer paradigmet

Forskjellen mellom DVI og Dual Link DVI

DVI vs Dual Link DVI Etter hvert som CRT-teknologi eldes og LCD-skjermer blir billigere og bedre, er behovet for et nyere grensesnitt som kan formidle digitalt