Forskjellen mellom Amulya Jeevan og Anmol Jeevan

Amulya Jeevan vs Anmol JeevanNår vi snakker om livsforsikring, er livsforsikringsselskapet til India er allment akseptert over hele landet. Den har bedre rekkevidde enn noe annet forsikringsselskap i India. Hvert år kommer Life Insurance Corporation of India med nye forsikringer. De to politikkene som er diskutert her ‘“ Amulya Jeevan og Anmol Jeevan ‘“ er litt gamle politikker.Disse to forsikringene til livsforsikringsselskapet i India er tidsforsikringer, noe som betyr at de ikke er profittplaner. Både Amulya Jeevan Anmol Jeevan gir ikke overlevelsesfordeler til en forsikringstaker, men gir sikkerhet til holderens familie. Ettersom Amulya Jeevan Anmol Jeevan er termforsikringer, vil en forsikringstaker ikke få noen løpetidsfordeler; den eneste fordelen er for familiemedlemmene.

Når du sammenligner de to siktede forsikringene, er det visse små forskjeller. En slik forskjell er i dekningen. Når Anmol Jeevan kommer med Rs 25 lakh maksimal dekning, kommer Amulya Jeevan med en minimumsdekning på Rs 25 lakh. I tilfelle amulya jeevan er det ingen øvre grense for dekning. Det kan sees at Anmol Jeevan kommer med en minimumsdekning på Rs five lakh, noe som ikke er mulig i Amulya Jeevan.Når det gjelder premie, må en forsikringstaker av Amulya Jeevan betale mindre enn en forsikringstaker for Anmol Jeevan. Maksimal alder en person kan ta Anmol Jeevan premie er 55 år. Â Maksimal inngangsalder for Amulya Jeevan er 60 år.

Når det gjelder maksimal alder ved modenhet, er det en forskjell på fem år mellom de to retningslinjene. Når Maksimal alder ved Anmol Jeevans forfall er 65 år, er det 70 år i Amulya Jeevan.

Når policyperioden for Amulya Jeevan er fem til 30 år, er policyperioden for Anmol Jeevan fem til 25 år.Sammendrag

  1. Når Anmol Jeevan kommer med Rs 25 lakh maksimal dekning, kommer Amulya Jeevan med en minimumsdekning på Rs 25 lakh.
  2. Anmol Jeevan kommer med en minimumsdekning på Rs five lakh, noe som ikke er mulig i Amulya Jeevan.
  3. En forsikringstaker for Amulya Jeevan må betale mindre enn en forsikringstaker for Anmol Jeevan.
  4. Maksimal alder en person kan ta Anmol Jeevan premie er 55 år. Â Maksimal inngangsalder for Amulya Jeevan er 60 år.
  5. Når Maksimal alder ved Anmol Jeevans forfall er 65 år, er det 70 år i Amulya Jeevan.

Populære Innlegg

Forskjellen mellom tilknyttet markedsføring og digital markedsføring

Teknologisk utvikling på internett har skapt et bredt spekter av produkter, tjenester, veier og interaksjonsmodeller som forbinder verden. Med

Forskjellen mellom RDRAM og SDRAM

RDRAM vs. SDRAM SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory) er den minnetypen som var utbredt tidligere, og er forgjengeren til DDR SDRAM

Forskjeller mellom IS og Taliban

Historiske forskjeller Afghanistan har ofte blitt brukt som kampgrunnslaboratorium både av Amerika og Russland under den kalde krigen, og til og med fortsetter å være

Forskjellen mellom Graves og Hashimoto’s

Hva er Graves 'sykdom og Hashimotos tyreoiditt? Både Graves sykdom og Hashimotos tyreoiditt er autoimmune sykdommer og er vanlige hos kvinner enn i

Forskjellen mellom dislokasjon og delvis dislokasjon

Dislocation vs Partial Dislocation Dislocation er definert som separasjonen av menneskekroppens to bein fra et ledd eller området der disse beinene kommer

Forskjellen mellom additive farger og subtraktive farger

Farge er reaksjonen av lysfølsomme klumper i øyet mot den ytre stimuleringen i form av lysstråler. Når du kommer inn i øyet, er strålen bøyd og