Forskjellen mellom akseleratorprogram og inkubator

Oppstartsbedrifter blir ofte møtt med forretningshindringer, som ofte påvirker forretningsveksten negativt. For å motvirke dette er det utviklet forskjellige programmer for å gi veiledning og tilby hjelp de første årene av en virksomhet, for eksempel akselerator- og inkubatorprogrammer. Selv om disse to begrepene ofte antas å representere det samme konseptet, har de forskjeller som forklart i artikkelen nedenfor.

Hva er et akseleratorprogram?

Dette er tidsbegrensede programmer som gir nystartede selskaper tilgang til investorer, mentorskap og annen støtte for å hjelpe dem med å stabilisere seg. De tar sikte på å hjelpe nyetableringer til å gå til neste utviklingsnivå. Akseleratorprogrammer er vanlige blant bedrifter som er utenfor de tidlige stadiene av etableringen, og som kan stå alene, men trenger jevnaldrende støtte og veiledning.Dette programmet gir også nystartede selskaper tilgang til delte kontorlokaler, tekniske og logistiske ressurser for ikke å nevne nettverk til andre virksomheter.Typer av akseleratorprogrammer inkluderer;

  • Frøprogrammer - Disse fokuserer på å bygge opp forretningsgrunnlaget for mindre modne oppstart
  • Andre trinnsprogrammer - Disse fokuserer på å koble mer modne nystartede selskaper til et bredt spekter av muligheter og støtte

De er også kortsiktige og varer i to til seks måneder.Hva er en inkubator?

Ofte finansiert av offentlige institusjoner, private selskaper eller kommunale enheter, dette er programmer som hjelper nyetableringer å skalere og utvide virksomheten ved å stimulere innovasjon. De har ingen faste tidslinjer og opererer ikke på bestemte tidsplaner. Selv om noen inkubatorer har søknadsprosesser, fungerer de også gjennom forslag fra pålitelige partnere. De kan også fokuseres på et spesifikt marked, for eksempel nystartede selskaper.

Inkubatorprogrammer hjelper oppstartsbedrifter med å validere forretningsplaner, utvikle ideene sine og hjelpe dem med å komme i kontakt med andre oppstartsbedrifter. Programmene er også langsiktige, med bedrifter i gjennomsnitt to år i programmet.

Likheter mellom Accelerator-programmet og Inkubator

  • Begge gir oppstartsbedrifter med sterke støttesystemer

Forskjeller mellom akseleratorprogram og inkubator

Definisjon

Accelerator-program refererer til tidsbegrensede programmer som gir nystartede selskaper tilgang til investorer, mentorskap og annen støtte for å hjelpe dem med å stabilisere seg. På den annen side refererer inkubatorer til programmer som hjelper nyetablerte selskaper med å skalere og utvide virksomheten ved å stimulere innovasjon.Hensikt

Mens akseleratorprogrammer tar sikte på å hjelpe nystartede selskaper med å komme seg til neste utviklingsnivå, har inkubatorprogrammer som mål å hjelpe nystartede selskaper med å skalere og utvide virksomheten ved å stimulere innovasjon.

Tidsramme

Akseleratorprogrammer er kortsiktige og varer i to til seks måneder. På den annen side er inkubatorprogrammer langsiktige, og selskaper tar i gjennomsnitt to år i programmet.

Utvelgelsesprosess

Mens akseleratorprogrammer har en stiv og streng utvelgelsesprosess, har ikke inkubatorprogrammer en angitt søknadsprosedyre.

Sponsoravtale

Mens akseleratorprogrammer er privatdrevne, stoler inkubatorer på finansiering fra offentlige institusjoner, private selskaper eller kommunale enheter.

Akseleratorprogram vs. inkubator: Sammenligningstabell

Sammendrag av Accelerator-programmet vs. inkubatoren

Accelerator-program refererer til tidsbegrensede programmer som gir nystartede selskaper tilgang til investorer, mentorskap og annen støtte for å hjelpe dem med å stabilisere seg. Det er et kortsiktig program som varer i to til seks måneder og tar sikte på å hjelpe nystartede selskaper med å komme seg til neste utviklingsnivå. På den annen side refererer inkubatorer til programmer som hjelper nyetablerere å skalere og utvide virksomheten sin ved å stimulere innovasjon. Det er langsiktig og tar sikte på å hjelpe nyetablerte selskaper med å skalere og utvide virksomheten ved å stimulere innovasjon.

Populære Innlegg

Forskjellen mellom ACL og IDEA

ACL vs IDEA Det er kjent at MS Excel ofte brukes av mange fagpersoner frem til denne datoen. Imidlertid, midt i populariteten, er det ikke skjult for

Forskjellen mellom koriander og koriander

Koriander vs koriander Koriander, som også er kjent som koriander, er en urt som brukes i Asia, Midtøsten og Latin-Amerika. Koriander og koriander er

Forskjellen mellom Flan og Crème Brulee
Mat

Crème Brulee og flan (crème caramel) er de to mest populære vaniljesausene til å avslutte et deilig måltid. Begge disse dessertkremene har sine røtter i Europa

Forskjellen mellom FTE og antall ansatte

FTE vs. antall ansatte FTE (som betyr heltidsekvivalenter) og antall ansatte er to metoder for å telle et visst antall medlemmer i en befolkning eller en organisasjon.

Forskjellen mellom CIF og FOB

CIF vs. FOB Når vi tar i betraktning miles som visse varer vi bruker i dag måtte tåle fra lageret til matbutikken til vårt hjem, er det mange

Forskjellen mellom Bacon og Gammon
Mat

Bacon vs Gammon: Hvor beslektede er de? Alle er kjent med bacon. Bacon er en populær rett som serveres til frokost, vanligvis sammen med ris, egg eller